Value chain

Value chain

Parte din categoria Dicționar Start-up

Noțiunea de lanț al valorii reprezintă un model de business care descrie toate activitățile necesare pentru crearea unui produs sau serviciu. Pentru companiile care produc bunuri, un lanț al valorii conține procesele de la crearea conceptului la distribuție, si toate activitățile intermediare, precum intrări, procese de transformare, ieșiri, achizitionarea și utilizarea resurselor precum: bani, fortă de muncă, timp, echipament, clădiri, pămant, etc.

 

TAGS >

Post a comment