Title Image

Top zece motive pentru care strategiile de afaceri eșuează

Strategia de afaceri este un element al managementului afacerii deosebit de important în vederea menținerii continuității unei afaceri. Potrivit Harvard Business School Press, 90% din strategii eșuează în faza de execuție. Pe lângă construirea unei strategii de afaceri extraordinare, este foarte important ca implementarea să fie efectuată corect. Aceste lucruri sunt cunoscute la scară largă însă mulți antreprenori încă se întreabă de ce strategiile de afaceri eșuează. Echipa Idea Perpetua a identificat zece cauze fundamentale care contribuie la eșecul pe termen lung al unei întreprinderi.

1. Atribuirea greșită a responsabilității echipei, deoarece angajații ar trebui incluși atât în elaborarea cât și în executarea strategiei

Este vital ca echipa să fie inclusă de la faza de proiectare a strategiei de afaceri, dar și în procesul executiv de implementare a acesteia. Prin excluderea echipei din acest proces vital, angajații vor fi nesiguri cu privire la strategia de afaceri a companiei.

2. Incapacitatea de a implementa strategia prin operațiuni precise

Odată ce sunteți în faza în care afacerea deține o strategie bine scrisă, cea mai mare importanță o are transformarea și punerea în aplicare a strategiei respective într-o operațiune sau un proces de operațiuni. Planul dumneavoastră ar trebui să includă termene clare și poate utiliza strategiile de gestionare a riscurilor.

3. Atribuirea persoanelor necorespunzătoare în funcțiile de conducere

Angajatul care va fi responsabil pentru implementarea strategiei ar trebui să fie pe deplin conștient de datoria sa, să aibă toată expertiza necesară pentru a înțelege strategia și să o transforme în sarcini zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale pentru angajați. Leadership-ul bun înseamnă a convinge angajații să acționeze într-un anumit mod, fără a-i face să se simtă conștienți de această influență.

4. Nu există responsabilitate sau sarcinile nu sunt duse la bun sfârșit

Șeful de echipă sau directorul general ar trebui să elaboreze un plan de monitorizare a angajaților și să se asigure că toată lumea își îndeplinește sarcinile atribuite, în caz contrar ar trebui să se efectueze ajustări. Eșecul face parte, însă, din procesul de dezvoltare a unei echipe. Dacă un lider nu își va asuma eșecurile, nu își va putea asuma nici meritele.

5. Angajamentul parțial

Personalul ar trebui să fie pe deplin concentrat în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate. Aceștia ar trebui să creadă în planul strategic al întreprinderii și ar trebui să simtă că au un rol semnificativ în realizarea obiectivului acesteia.

6. Refuzul organizației de a schimba strategia de afaceri

În mediul de afaceri actual nu contează cât de mare este o companie, ci cât de flexibilă este. Acest lucru este rezultatul unui model de afaceri care pregătește afacerea pentru a se adapta unor noi situații. Singura constantă este schimbarea, astfel încât un antreprenor ar trebui să fie pregătit pentru astfel de evenimente.

7. Lipsa unei strategii de analiză și comunicare a rezultatelor

Companiile trebuie să măsoare constant rezultatele strategiei implementate pentru a evalua informațiile în scopul eficientizării și optimizării. Organizarea de întâlniri trimestriale cu echipa de execuție este esențială pentru asigurarea desfășurării activităților afacerii în concordanță cu planificarea strategică.

8. Lipsa unei viziuni strategice

Ca parte a culturii sale, o întreprindere ar trebui să aibă o viziune care să conducă activitățile și operațiunile. În plus, viziunea strategică a întreprinderii nu ar trebui să fie generală, ci ar trebui să fie precisă și ușor de a o transforma în obiective pe termen scurt și pe termen lung. În cazul în care se utilizează o strategie generală de afaceri este mai dificil pentru echipă să o pună în aplicare.

9. Segmentul de clienți este incert

În faza inițială a unei afaceri, organizația se bazează pe câțiva clienți nesegmentați pentru a încheia tranzacții. Pe măsură ce compania evoluează, aceasta ar trebui să-și identifice segmentul de clienți și ar trebui să se concentreze pentru a satisface nevoile acelor clienți, chiar dacă acest lucru înseamnă să se îndepărteze de clienții inițiali.

10. Nerespectarea strategiei

De cele mai multe ori, directorii nu reușesc să-și imagineze și să urmeze strategia, fiind mai preocupați de operațiunile zilnice. Cea mai mare parte a timpului lor ar trebui să fie alocată planificării, implementării, verificării strategiei, modificărilor, dacă este necesar, și comunicării zilnice cu angajații, pentru a se asigura că totul se desfășoară așa cum este planificat.

Pentru a vă ajuta să depășiți aceste riscuri am creat următoarea listă de verificare:

1. Elaborarea unei strategii de afaceri concrete, cu termene limită și obiective realizabile;

2. Stimularea viziunii și menținerea direcției planificate;

3. Asigurarea flexibilității întreprinderii în ceea ce privește posibilitatea de a implementa modificări;

4. Dezvoltarea unei echipe care lucrează la îndeplinirea obiectivelor strategice.

Aceste sfaturi nu sunt garantate pentru a reuși, însă oferă câteva orientări pentru antreprenori cu privire la modul în care își pot dezvolta afacerile. O echipă de consultanți de afaceri profesioniști poate elabora această orientare într-o strategie de lucru reală pentru o întreprindere. Dacă dorești să îți dezvoltați strategia de afaceri în mod sustenabil, echipa Idea Perpetua dispune de o echipă de profesioniști care îți pot oferi consultanță în acest scop.

Despre autor:

Makis Hoxha

Makis Hoxha

Junior Marketing Consultant

Makis urmează Facultatea de Limbi Moderne Aplicate, specializarea Engleză-Franceză în cadrul Universității din București. În cadrul Idea Perpetua, Makis implementează proiecte de Consultanță în Antreprenoriat și Consultanță în Marketing Offline. Totodată, Makis este orientat spre dezvoltarea unei relații pe termen lung cu oamenii, adaptarea experienței sale internaționale la specificul național și realizarea unui networking de calitate cu antreprenori din diverse domenii de activitate.

TAGS > , , , , ,

Post a comment