Title Image

 

Termenii și condițiile Idea Perpetua

Produsele și serviciile Idea Perpetua sunt furnizate de Idea Perpetua SRL, iar utilizarea acestora este guvernată de Termenii și condițiile de utilizare, definit drept „Condiții”. Orice produs sau serviciu Idea Perpetua comercializat prin intermediul aplicației, website-ului sau prin alte canale de distribuție, definite drept „Servicii” intră sub incidența Condițiilor. Unele dintre Serviciile Idea Perpetua pot fi sub formă de software sau conținut descărcabil pentru computer, telefon, tabletă sau alte device-uri asupra cărora putem efectua actualizări, iar aceste Condiții se vor aplica tuturor actualizărilor. Utilizatorii Serviciilor nu pot pretinde dreptul asupra distribuirii de către Idea Perpetua a unor actualizări ce implică active fizice.

Prin utilizarea Serviciilor Idea Perpetua sunteți automat de acord cu politica de confidențialitate, ce implică gestionarea datelor cu caracter personal sub incidența GDPR. Prin folosirea Serviciilor Idea Perpetua utilizatorul este automat de acord cu articolele și politicile stipulate de Condiții.

1. Înscrierea la cursuri și accesul la acestea

Când Idea Perpetua publică, distribuie, comercializează sau predă un curs în locații fizice sau prin canale digitale, oferă cursanților dreptul de a vizualiza și folosi în scopuri educaționale conținutul cursurilor. Prin drepturile oferite, cursurile nu sunt vândute, ci licențiate cursantului pe întreaga durată a vieții acestuia, mai puțin atunci când accesul trebuie revocat din motive ale politicilor legislative, legale, de confidențialitate sau a Condițiilor.

Idea Perpetua permite persoanelor înscrise drept cursanți accesul la cursurile desfășurate în locații fizice o singură dată per pachetul de Servicii achiziționat și dreptul cursanților de a folosi nelimitat, în scop educațional și personal, materialele distribuite în sesiunile de cursuri la care au avut acces. Prin acestea se înțelege că materialele distribuite prin mijloace fizice sau digitale ca urmare a achiziționării unui pachet de cursuri sunt non-exclusive, netransferabile, necomerciale, în concordanță cu drepturile de utilizare a Serviciilor, conform Condițiilor. Este interzisă reproducerea, redistribuirea, transmiterea, înregistrarea, transferul, comercializarea, difuzarea, închirierea, împrumutarea, modificarea, adaptarea, editarea, crearea de lucrări derivative ale sau sub licențierea cursurilor și a informațiilor din cursuri dacă Idea Perpetua nu își exprimă consimțământul prin autorizarea explicită a permisiunii prin semnarea unui acord de către un reprezentant autorizat. Utilizatorul este obligat să respecte orice alte limitări specifice ale anumitor cursuri.

2. Plăți și retur

2.1. Stabilirea prețurilor

Prețurile cursurilor și ale altor categorii de produse și servicii sunt determinate arbitrar de către Idea Perpetua. În anumite instanțe prețurile pot să difere în funcție de platforma accesată de utilizator. Ne asumăm livrarea Serviciilor achiziționate de către clienți la prețul de referință expus în mediile deținute de Idea Perpetua.

În anumite perioade Serviciilor le pot fi atribuite prețuri promoționale sau reduceri. Prețul aplicabil Serviciului este cel afișat în faza de finalizare a plății prin mijloacele de plată online. Reducerile pot fi obținute prin cupoane, coduri de reducere sau link-uri de referință distribuite. Anumite reduceri pot fi lansate arbitrar de Idea Perpetua în scopuri de promovare. Anumite reduceri sau prețuri sunt disponibile numai utilizatorilor noi sau celor care îndeplinesc anumite condiții.

Moneda de plată acceptată este Leul Românesc (RON), iar plățile se vor procesa doar în această monedă. Idea Perpetua nu este răspunzătoare pentru costurile asociate cu schimburile valutare sau a costurilor de folosire de către utilizator a mijloacelor de plată online puse la dispoziție de procesatorul său bancar. Nu le permitem utilizatorilor să vadă prețuri sau să plătească în alte monede de schimb valutare.

Suntem responsabili, prin Serviciile comercializate, să colectăm anumite taxe și să le remitem către autoritățile responsabile. În România, prețul poate include TVA, care este inclus în prețul de comercializare a Serviciilor.

2.2. Efectuarea plăților

Utilizatorul este de acord să plătească integral pentru cursuri sau alte Servicii pe care le achiziționează și ne autorizează să procesăm plăți de pe cardul său de debit sau credit, sau prin alte metode de plată. Idea Perpetua colaborează cu operatori de plăți online pentru a oferi utilizatorilor cele mai convenabile metode de plată și pentru a asigura siguranța realizării plăților.

Când utilizatorul realizează o plată, acesta este automat de acord să nu folosească o metodă de plată invalidă sau neautorizată. Dacă plata eșuează, dar utilizatorul apare drept înscris la un curs sau acestuia îi este permis accesul la anumite Servicii, acesta se obligă să plătească taxele corespondente Serviciilor în treizeci (30) de zile de la notificarea pe care o vom transmite. Idea Perpetua își rezervă dreptul de a refuza accesul sau a dezactiva accesul utilizatorilor la Servicii pentru care nu au fost primite plățile adecvate.

2.3. Politica de retur

Pentru gama de servicii, inclusiv cursuri, a Idea Perpetua, nu este posibilă rambursarea sumei plătite, decât în cazuri specifice, cu rambursarea integrală sau parțială a sumei plătite. Alte produse fizice achiziționate, parte a Serviciilor Idea Perpetua, pot fi returnate în condițiile legii privind comerțul electronic, cu rambursarea integrală sau parțială a sumei plătite.

Dacă credem că un utilizator abuzează de politica de retur, ne rezervăm dreptul de a restricționa total sau parțial accesul acestuia la Serviciile Idea Perpetua. În plus dacă oricare utilizator încalcă Condițiile sau Politica de retur acesta nu va fi eligibil pentru retur sau rambursare.

3. Conținutul cursurilor și comportamentul privind utilizarea acestora

Nu se acceptă accesarea cursurilor sau a Serviciilor pentru scopuri care ar putea încălca legea. Folosirea Serviciilor de către utilizatori trebuie să se conformeze cu legile naționale, legile locale sau alte reguli ale țării. Pentru cursurile ce au loc în locații fizice, Idea Perpetua și partenerii își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea în legalitate a cursurilor. Pentru materialele cursului sau alte Servicii distribuite online, Idea Perpetua este responsabilă să asigure distribuirea acestora în siguranță (asigurată de protocoale digitale). Utilizarea datelor obținute ca urmare a unor conexiuni neprotejate prin protocoale de siguranță este interzisă. Idea Perpetua nu este responsabilă pentru atacurile cibernetice de orice fel asupra utilizatorilor dacă conexiunile realizate erau protejate de protocoale de siguranță.

Cursurile cuprind teme practice sau pot cuprinde alte tipuri de lucrări pe care formatorii le pot cere utilizatorilor să le realizeze sau să le prezinte. Se interzice distribuirea de către utilizatori a materialelor pe care aceștia nu le dețin. Formatorii Idea Perpetua trebuie să se conformeze cu legile proprietății intelectuale și a drepturilor de autor, fiind responsabili pentru materialele pe care le distribuie în cadrul cursurilor sau ale altor Servicii. Dacă suntem notificați cu privire la încălcarea anumitor legi de către materialele distribuite suntem obligați să verificăm acest lucru și să retragem materialele din structura Serviciilor.

Temele practice sau lucrările depuse de cursanți devin proprietatea Idea Perpetua. Depunerea oricărui tip de material cerut de formatori în cadrul cursurilor reprezintă acceptul cursantului cu privire la acești termeni. Dacă accesul sau dreptul la materiale a unui cursant a fost retras total sau parțial de către Idea Perpetua ca urmare a încălcării Condițiilor sau ale altor norme, materialele deja depuse se consideră sub proprietatea Idea Perpetua și pot fi folosite în viitor pentru organizarea cursurilor.

Idea Perpetua cuprinde formatori acreditați, care pot elibera certificate ce atestă participarea și/sau promovarea la cursurile organizate. După caz, certificatele eliberate atestă dobândirea unor competențe.

Cursurile pot prezenta formatori străini, pot cuprinde pasaje în alte limbi sau pot integra activități desfășurate folosind limbi străine. Limbile folosite pentru a comunica în cadrul cursurilor și Serviciilor prestate de Idea Perpetua sunt limba română și limba engleză. Cursanții iau parte la cursuri pe propria răspundere, dacă nu este specificat altfel, cu privire la competențele lor lingvistice și capacitatea de a înțelege conținutul cursurilor sau Serviciilor.

Cursurile și materialele Serviciilor Idea Perpetua promovează unitatea și comportamentul nediscriminant față de toți oamenii și religia, categoria de vârstă, sex, rasa sau cultura din care fac parte. Dacă se constată altfel, suntem obligați să actualizăm cursurile și materialele Serviciilor în concordanță cu aceste direcții.

Comportamentul cursanților trebuie să fie unul prosocial, indiferent de mediul și metoda prin care iau parte la cursuri. Idea Perpetua își rezervă dreptul de a refuza sau a revoca accesul cursanților la cursuri sau alte Servicii, fără alte explicații, dacă comportamentul este inadecvat.

4. Drepturile Idea Perpetua

Idea Perpetua are drepturi de autor și de proprietate intelectuală asupra cursurilor și materialelor distribuite în cadrul Serviciilor prestate. Toate Condițiile se aplică în cazul utilizării acestora de către alte persoane decât reprezentanți ai Idea Perpetua. Dacă materialele cuprinse sub dreptul de autor sunt distribuite de persoane neautorizate, Idea Perpetua este complet intitulată pentru a cere compensație potrivit folosirii neautorizate a materialelor deținute.

Website-ul Idea Perpetua este proprietatea Idea Perpetua SRL, CUI RO32619316, Reg. Com. J40/15813/2013, precum și toate informațiile expuse prin intermediul acestuia. Toate drepturile rezervate, în conformitate cu Condițiile.

Nu se permite clienților sau cursanților expunerea publică a elementelor de identificare Idea Perpetua asupra cărora intervin legile proprietății intelectuale și drepturilor de autor fără acordul expres în modul descris de Condiții.

Idea Perpetua nu asumă responsabilitatea pentru feedback, comentarii sau alte sugestii transmise de clienți sau alți utilizatori. Prin trimiterea de astfel de informații utilizatorii sunt de acord cu Condițiile și cu prelucrarea datelor personale ale acestora în vederea procesării informațiilor transmise. Feedback-ul, comentariile sau sugestiile vor fi folosite de Idea Perpetua, după caz, pentru îmbunătățirea Serviciilor.

5. Condiții legale

Idea Perpetua oferă prin gama de Servicii, servicii ale societăților informaționale, care intră sub incidența legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Serviciile care se efectuează utilizându-se mijloace electronice prezintă următoarele caracteristici:

– este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;

– nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simultan în același loc;

– este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuala a destinatarului.

Nu constituie servicii ale societăților informaționale următoarele:

– oferta de servicii care necesită prezența fizică a furnizorului și a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

– oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

– oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informației la cererea individuală a acestuia și care este destinată recepției simultane de către un număr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

– activități care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune și televiziune, inclusiv serviciile de teletext;

– serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;

– schimbul de informații prin poșta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente, între persoane care acționează în scopuri străine activității lor comerciale sau profesionale;

– relația contractuală dintre un angajat și angajatorul său.

Asupra activităților considerate drept servicii ale societăților informaționale se aplică legea nr. 365/2002 privind aplicarea legii române. Idea Perpetua este răspunzătoare de serviciile prestate în condițiile legii.

Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizări prealabile și se desfășoară în concordanță cu principiile concurenței libere și loiale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către furnizorii de servicii stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene se face în condițiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către furnizorii de servicii stabiliți în alte state se face în condițiile acordurilor bilaterale încheiate cu statele respective, la care România este parte.

Idea Perpetua are obligația de a pune la dispoziție destinatarilor și autorităților publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent și gratuit cel puțin la următoarele informații:

– numele sau denumirea furnizorului de servicii;

– domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

– numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct și efectiv;

– numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerțului sau în alt registru public similar;

– codul de înregistrare fiscală;

– datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

– titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum și a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale;

– tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum și a cuantumului acesteia;

– includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;

– orice alte informații pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziție destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aceste obligații prevăzute de lege se consideră îndeplinite în cazul în care Idea Perpetua afișează aceste informații într-o formă clară, vizibil și permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia se oferă Serviciile.

Efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări. Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:

– să fie clar identificabile ca atare;

– persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

– ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;

– competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și clar prezentate;

– orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Idea Perpetua este obligată să pună la dispoziție destinatarului, înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puțin următoarele informații care trebuie să fie exprimate în mod clar, neechivoc și într-un limbaj accesibil:

– etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

– dacă contractul, o dată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii și dacă este accesibil sau nu;

– mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

– limba în care se poate încheia contractul;

– codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

– orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Dacă părțile nu au convenit altfel, contractul disputat prin mijloace electronice se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința ofertantului. Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a prestației caracteristice se consideră încheiat în momentul în care debitorul acesteia a început executarea. În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de Idea Perpetua, aceasta are obligația de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre următoarele moduri:

– trimiterea unei dovezi de primire prin poșta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, în termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptării;

– confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii, cu condiția ca această confirmare să poată fi stocată și reprodusă de către destinatar.

Acolo unde legea impune ca informația să fie prezentată sau păstrată în forma sa originală, această cerință este îndeplinită dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condiții:

– există garanția integrității informației, asigurată prin respectarea standardelor naționale în domeniu, din momentul în care a fost generată;

– mesajul este semnat utilizându-se semnătura electronică extinsă a emitentului;

– informația poate fi imediat furnizată și prezentată la cerere.

Destinatarul comerciant acționează pe riscul propriu, dacă a știut sau ar fi trebuit să știe, în concordanță cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informația conținută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

Idea Perpetua este supusă dispozițiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală și contravențională, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. În plus, răspunde pentru informația furnizată de ea însăși sau pe seama ei.

Dacă un serviciu al Idea Perpetua intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau în asigurarea accesului la o rețea de comunicații, Idea Perpetua nu răspunde pentru informația transmisă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– transmiterea nu a fost inițiată de furnizorul de servicii;

– alegerea persoanei care recepționează informația transmisă nu a aparținut furnizorului de servicii;

– conținutul informației transmise nu a fost influențat în nici un fel de către furnizorul de servicii, în sensul că nu i se poate atribui nici selecția și nici o eventuală modificare a acestei informații.

Transmiterea informației și asigurarea accesului, includ și stocarea automată, intermediară și temporară a informației transmise, în măsura în care această operație are loc exclusiv în scopul ca informația respectivă să tranziteze rețeaua de comunicații și cu condiția ca informația să nu fie stocată pentru o perioadă care depășește în mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.

Dacă un serviciu al Idea Perpetua intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, Idea Perpetua nu răspunde pentru stocarea automată, intermediară și temporară a informației transmise, în măsura în care această operație are loc exclusiv în scopul de a face mai eficientă transmiterea informației către alți destinatari, la cererea acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– furnizorul de servicii nu aduce modificări informației transmise;

– furnizorul de servicii îndeplinește condițiile legale privind accesul la informația respectivă;

– furnizorul de servicii respectă regulile sau uzanțele referitoare la actualizarea informației, astfel cum acestea sunt larg recunoscute și aplicate în industrie;

– furnizorul de servicii nu împiedică utilizarea legală de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute și aplicate în industrie, în vederea obținerii de date despre natura sau utilizarea informației;

– furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării informației pe care a stocat-o sau în vederea blocării accesului la aceasta, din momentul în care a cunoscut efectiv faptul că informația transmisă inițial a fost eliminată din rețeaua de comunicații ori că accesul la ea a fost blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorități publice.

Dacă un serviciu al Idea Perpetua intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în stocarea informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informația stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare din următoarele condiții:

– furnizorul de servicii nu are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația stocată este nelegală și, în ceea ce privește acțiunile în daune, nu are cunoștință despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț;

– având cunoștință despre faptul că activitatea sau informația respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea ori informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț, furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.

Idea Perpetua are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația este nelegală atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorități publice.

Idea Perpetua și destinatarii pot supune litigiile născute între ei arbitrajului, în condițiile prevăzute de lege, precum și celorlalte căi extrajudiciare de soluționare a litigiilor. Utilizarea mijloacelor electronice în cadrul soluționării litigiilor pe cale extrajudiciară este posibilă în condițiile prevăzute de lege.

6. Rezolvarea disputelor

Dacă există dispute echipa de asistență Idea Perpetua poate ajuta utilizatorii în rezolvarea problemelor. Altfel, rezolvarea disputelor se poate realiza arbitrar între cele două părți sau extrajudiciar în condițiile legii. Orice alte mecanisme de rezolvare a disputelor se aplică în cadrul legilor în vigoare.

Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu schimbări ale termenilor și condițiilor în urma actualizărilor efectuate, aceștia pot transmite dorința de a refuza aceste schimbări prin email la adresa contact@idea-perpetua.com sau, altfel, la adresa fizică Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, interfon 13, etaj 4, Sector 4, București. Utilizatorul trebuie să transmită dorința de refuz a schimbărilor în maxim 30 de zile de la dată intrării în vigoare a schimbărilor Condițiilor. Cererea utilizatorului de a contesta schimbările poate fi, după caz, refuzată de Idea Perpetua prin notificare.

7. Actualizarea termenilor și condițiilor

Idea Perpetua își rezervă dreptul de a actualiza Condițiile. Actualizarea poate presupune modificarea sau completarea Condițiilor prezente și introducerea sau schimbarea de Condiții. Idea Perpetua se angajează să transmită utilizatorilor prin notificare actualizării Condițiilor.

Actualizarea Condițiilor intră în vigoare imediat și prevalează complet versiunea anterioară a Condițiilor. Continuarea folosirii Serviciilor Idea Perpetua de către utilizatori reprezintă acordul acestora cu privire la Condițiile actualizate.

8. Date de contact

Dacă utilizatorii necesită informații suplimentare cu privire la Serviciile Idea Perpetua pot contacta departamentul de asistență la adresa de email contact@idea-perpetua.com sau numărul de telefon +40.749.256 .247