Sleep tech

Sleep tech

  

Parte din categoria Dicționar tehnologic

Așa numiții “Sleep technologists” sunt instruiți în utilizarea aparatelor de monitorizare și analiză a somnului, în implicațiile medicale ale acestuia și printre atribuțiile lor se număra îngrijirea pacienților cu tulburări ale somnului. Aceștia lucrează în laboratoare și în centre de cercetare având ca obiect al activității problemele de respirație aferente somnului.

 

TAGS >

Post a comment