Segregarea digitală

Segregarea digitală

  

Parte din categoria Dicționar tehnologic

Segregarea digitală reprezintă distribuția neuniformă a informațiilor sau a accesului la tehnologie între un număr aleator de grupuri, care pot fi categorisite din punct de vedere social, geopolitic, geografic, etc. Această diferențiere dintre segmentele demografice se bazează pe aspecte precum viteza de internet, accesul la echipamente noi, utilizarea unor versiuni actualizate de programe și aplicații, nivelul de complexitate al informațiilor deținute, etc.

 

TAGS >

Post a comment