title
 

REALIZAREA ANALIZEI DE TEREN LA NIVELUL COMUNITATILOR ROME PENTRU FUNDAMENTAREA CERERII DE FINANTARE POCU 4.1.

CONTEXT

La data de 16 mai 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe platforma MySMIS apelul de depunere a proiectelor cu finantare europeana prin Programul Operational Capital Uman (POCU). Prin intermediul acestei linii de finantare se urmareste realizarea Obiectivului Specific 4.1 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Printr-o abordare integrata, sunt vizate realizarea si implementarea cu succes a unor proiecte care sa aiba ca fundament probleme reale identificate la nivelul comunitatilor in risc de saracie si excluziune sociala. Aceste proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate in care exista cel putin 10% populatie apartinand minoritatii rome, localizate in orice unitate administrativ-teritoriala.

Aspectul integrat al proiectului este dat de setul de activitati ce vor fi desfasurate in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie de etnie roma, precum si prin asumarea sustenabilitatii activitatilor din proiect, dupa finalizarea acestuia.

 

ACTIVITATILE REALIZATE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI VOR ABORDA URMATOARELE DOMENII:

Educatie (Invatamant ante-prescolar, prescolar, programe de tip scoala dupa scoala si a doua sansa);
Ocuparea fortei de munca (Formare profesionala, subventionarea angajatorilor, programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii);
Dezvoltare si furnizare de servicii (Sociale/Medicale/Medico-Sociale);
Imbunatatirea conditiilor de locuit (Reabilitarea locuintelor, legalizarea asigurarii de utilitati);
Asistenta juridica pentru reglementari acte (Acte de proprietate, acte de identitate si stare civila);
Combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului.

ROLUL STUDIULUI

In vederea depunerii proiectului, este necesara realizarea unei activitati preliminare obligatorie ce consta intr-o analiza la nivelul comunitatilor marginalizate.
Pe langa faptul ca realizarea acestei analizei la nivelul comunitatilor reprezinta un criteriu de eligibilitate pentru realizarea proiectului, studiul indeplineste totodata si alte roluri cruciale pentru identificarea nevoilor si problemelor cu care populatia din cadrul comunitatilor vizate se confrunta.
Printre aceste roluri se numara urmatoarele:

 

Identificarea si analiza grupurilor aflate in risc de saracie si excluziune sociala

Identificarea potentialului de dezvoltare a comunitatii marginalizate

Identificarea mediului de afaceri specific zonei vizate

 

 

Identificarea cererii locale si proxime de pe piata fortei de munca din regiunea vizata de studiu

Identificarea factorilor ce potenteaza segregarea sociala si etnica la nivelul comunitatii

Consultarea membrilor comunitatilor vizate, a autoritatilor locale, precum si a liderilor informali

 

SERVICII OFERITE DE IDEA PERPETUA
  • Elaborarea metodologiei de cercetare;
  • Culegerea datelor din fiecare gospodarie apartinand zonelor devaforizate prin aplicarea de chestionare fata in fata, la domiciliu;
  • Realizarea unui focus-grup cu liderii comunitatii locale, inclusiv liderii comunitatii rrome pentru identificarea nevoilor si solutiilor comunitatii;
  • Colectare date de la unitatile administrativ teritoriale locale si altor institutii publice locale;
  • Centralizarea, prelucrarea si interpretarea datelor colectate;
  • Pregatirea analizei de nevoi identificate la nivelul comunitatii, pe baza datelor colectate;
  • Elaborarea Anexei A: Chestionar de cercetare pe teren pentru studiul de validare, pentru fiecare zona marginalizata;
  • Elaborarea Anexei B: Fisa sintetica minimala a comunitatii;;
  • Elaborare studiu și justificare conform specificațiilor Ghidului Solicitantului POCU 4.1.

 

BUGET SI DECONTAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ANALIZEI

Costurile pentru serviciile de analiza a comunităților defavorizate oferite de Idea Perpetua vor fi suportate de catre beneficiar sau parteneri si vor fi calculate in functie de numarul gospodariilor din zonele defavorizate, vizate de cercetare.
Costurile cu studiul reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul proiectului, pana la maximum 0.3% din valoarea totala eligibila a bugetului acestuia.

 

TERMENUL DE EXECUTIE AL STUDIULUI SI TERMENUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR

 

Termenul de executie al analizei este de 10-15 zile de la semnarea contractului de prestări servicii.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 01.08.2016, ora 16:00.

De asemenea, in completarea acestui serviciu, Idea Perpetua poate oferi consultanta in scrierea si depunere proiectelor finantate prin POCU 4.1, precum si servicii de management in implementare.

 

Posteaza un comentariu