Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Contract nr. 11759/13.10.2020, SMIS 133017.
Proiectul INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică este implementat în perioada 14.10.2020 – 31.07.2021 și 01.10.2021 – 13.12.2021, precum și 01.03.2022 – 13.02.2023 de către Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2). Valoarea totală a proiectului este de 4.732.361,91 lei, din care 3.872.984,64 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 659.184,39 lei reprezintă cofinanțare națională și 200.192,88 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL.

 
 

Detalii suplimentare cu privire la beneficiari și la modalitatea de înscriere în grupul țintă se găsesc pe pagina proiectului:

inspire.idea-perpetua.ro/beneficiari

 

 

Scopul proiectului

Optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul educațional în mediul profesional, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale.

 

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a unui context optim de tranziție profesională pentru minim 325 de studenți din sistemul de învățământ superior fundamentat pe parteneriate sustenabile între instituții universitare, companii private, instituții publice și organizații de cercetare-inovare și pe dialog constant între profesori, studenți și angajatori în cadrul unui think-tank de dezbatere, diseminare, transfer know-how privind soluționarea problemelor privind statutul absolventului pe piața muncii.

Obiectiv specific 2

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a unui program personalizat de oferire servicii de informare, testare psihometrică pentru orientare profesională, consiliere în carieră și mentorat pentru dezvoltarea personală destinat unui număr de minim 325 de studenți în vederea dobândirii unei direcții profesionale clare și corelate cu competențele și aptitudinile acestora în vederea sporirii relevanței studenților pe piața muncii și pregătirea pentru interacțiunile cu angajatorii din mediul profesional.

Obiectiv specific 3

Organizarea și derularea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, de stagii de practică profesională la potențiali angajatori din sectoare economice relevante pentru minim 325 de studenți din grupul țintă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, în condiții optime de infrastructură tehnică, educațională și profesională ale partenerilor de practică în conformitate cu planul de învățământ universitar și disponibilitatea studenților.

 

Obiectiv specific 4

Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, competențelor transversale pentru minim 325 de studenți în vederea corelării cu necesitățile pieței muncii și dezvoltarea personală și profesională a studenților cu accent pe componentele practice prin workshop-uri tip master-class și workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice în spații creative special amenajate pentru participarea interactivă a studenților și motivarea spre demararea unei cariere profesionale.

Obiectiv specific 5

Formarea de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, pentru minim 240 de studenți printr-un program de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, dar și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat.

Obiectiv specific 6

Plasarea pe piața muncii, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 24 de luni, a minim 130 de studenți prin măsuri specifice de facilitare a accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale, identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori în mediul online și offline în vederea creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă ca urmare a stagiilor de practică în domenii cu accent pe sectoare economice cu potențial competitiv.

 

Indicator de realizare 4S129

Studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă: 325 de studenți

Indicator de rezultat 4S115

Studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 240 de studenți

 

Indicator de realizare 4S116

Studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 130 de studenți

Indicator de rezultat 4S117

Studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 40 de studenți

 

 

 

 

 

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A1

Ședințe de management | Planificări lunare | Asigurarea vizibilității proiectului (afișe, roll-up-uri, comunicate de presă etc.)

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A2

Întâlniri tehnice de lucru între parteneri | Asigurarea fluxului de comunicare | Transfer de know-how

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A3

Spațiu creativ de tip think-tank | Dezbateri și evenimente de networking | Parteneriate relevante între angajatori și universități

 

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A4

325 de studenți care beneficiază de servicii de orientare și consiliere în carieră | 325 de studenți cu planuri de dezvoltare personală și profesională

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A5

Spații de practică profesională | 325 de studenți participanți la stagii de practică de 90 de ore/stagiu cu accent pe domeniile competitive SNC

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A6

Workshop-uri tip master-class | Workshop-uri de dezvoltare competențe tehnice selectate împreună cu studenții | 264 de studenți beneficiari ai workshop-urilor

 

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A7

Cursuri de inițiere în competențe antreprenoriale | Programe de training tip întreprindere simulată | Consultanță în antreprenoriat

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A8

Comunități virtuale ale studenților și angajatorilor | 130 de studenți plasați pe piața muncii | Rapoarte, analize, studii, planuri și propuneri de politici publice

Workshop antreprenoriat | Accelerare start-up

Rezultate A9

Ghid de bune-practici privind tranziția studentului către mediul profesional | Workshop de diseminare, transfer și valorificare bune-practici

 

P0 – Idea Perpetua SRL reprezintă o echipă profesionistă de consultanți care contribuie cu integritate, profesionalism, pasiune, performanță, inovație și responsabilitate la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Idea Perpetua oferă antreprenorilor din sectoarele digitale servicii de Consultanță în Antreprenoriat, Consultanță în Management, Consultanță în Marketing Online și Accelerare de start-up-uri, susținând peste 100 de organizații și start-up-uri în optimizarea și scalarea modelului de afaceri, mai mult de 200 de antreprenori în realizarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate și analize de testare și validare a modelului de afaceri și contribuind la extinderea orizontului de cunoștințe antreprenoriale pentru aproximativ 2.000 de elevi și studenți.

Compa SA se află între primele companii cu capital românesc, prezente în top 100 al exportatorilor din România. Harta Compa acoperă 23 de țări, de pe 3 continente. Produsele Compa sunt asamblate pe automobile precum Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Mercedes, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota, VW, Kia. Procesele de top aplicate în proiectele Compa, ce integrează pe scară largă echipamente CNC asociate cu procedee de detectare a defectelor și cu metode statistice de control, permit garantarea constantă a calității. Pentru managementul și exploatarea eficientă a platformelor tehnice Compa a construit parteneriate cu instituțiile de învățământ, cu instituții private și prin proiecte europene pentru formare și modernizare profesională dedicate studenților și elevilor cu profil tehnic sau tehnologic.

P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de ani. Calificativul de grad de încredere ridicat recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional. Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate de la nivelul UE, care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi profesională internaţională este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. Promovarea programelor de studii în limbi străine, a metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării ECTS reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învăţământ.

 

Daniel-Neagoe-manager-de-proiect-inspire

Daniel Neagoe

Manager de proiect

Grobnicu-Laurentiu-INSPIRE

Laurențiu Grobnicu

Coordonator partener P1

marinela-inta-coordonator-p2-inspire

Marinela Ință

Coordonator partener P2

 

Vezi echipa completă: inspire.idea-perpetua.ro/echipa

 

 

  

inspire@idea-perpetua.com

 
 

0745 017 709

 
 

București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A, Etaj 4