title
 

Programul „START-UP NATION ROMANIA”

Obiectivul apelului: Stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora.

Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene.

Alocarea financiara

1.713.798.000

Alocare financiara pentru Programul Start-up Nation Romania este de 1.713.798.000 lei.

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

In prezent nu este cunoscuta data de lansare a apelului de depunere a proiectelor finantabile prin prezentul program. Data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.

Regiuni eligibile pentru finantare

Nord - Est
Sud - Est
Sud - Muntenia
Sud - Vest Oltenia
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucuresti – Ilfov

Numarul estimat de proiecte finantabile

Numarul maxim de proiecte finantabile este de 10.000 proiecte anuale.

Valoarea proiectului

Valoarea maxima a unui proiect este de 200.000 lei.

Beneficiarii eligibili


1. Intreprinderi unice in care exista cel putin una din relatiile urmatoare:
2. Pot beneficia de finantare de la bugetul statului in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

Activitatile/investitiile finantabile


Activitatile/investitiile finantabile
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat in cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare din categoria N1, N2, N3. Pentru alte activitati in afara celor prevazute anterior, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului, cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora in planul de afaceri, in limita maxima de 36,000 lei fara TVA si maxim 1 autoturism / beneficiar.;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul salariului mediu, inclusiv contributiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente dupa momentul semnarii acordului pentru perioada de implementare;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, in limita maxima a 8000 lei fara TVA;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologica, licente, etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 3000 lei fara TVA;
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA.


Alte informatii esentiale

Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga a minim unui loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului. Implementarea proiectului se considera finalizata la momentul achitarii integrale a ajutorului financiar nerambursabil.;
Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata;
Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse;
Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data;
Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritorale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie/institutie partenera bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC;
In cadrul Programului se finanteaza implementarea planurilor de afaceri in ordinea punctajului si in limita bugetului programului, care au obtinut cel putin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri;
Termenul limita de semnare a acordurilor de finantare este 29 septembrie 2017. In maxim 1 an de la semnarea acordului, dar nu mai tarziu de 29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC. Documentatia de decont poate fi depusa in maxim 3 transe;
Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti „Hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii” disponibil aici si Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici.

Pentru mai multe informatii legate de Grila de evaluare/punctare a proiectului vizualizati documentul Grila de evaluare.

Vizualizati Grila de evaluare
Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

 • Iordache Adina

  buna ziua,

  ma intereseaza care este tariful perceput de dvs pentru consultanta in ceea ce priveste proiectul start up nation,.

  Reply
 • Alin

  Buna ziua,

  Va rog sa imi detaliati oferta dumneavoastra de consultanta aferenta programului START-UP NATION. Ma intereseaza in principiu pretul consultantei, transele de plata si ce asigurati prin acest serviciu.

  Va multumesc,

  Reply

Posteaza un comentariu