title
 

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 | Viitor pentru tineri II

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET

Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Obiectivul specific 2.1: Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiuni
le eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Obiectivul Specific 2.2: Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Alocarea financiara

10.719.563

Regiunea Bucuresti – Ilfov: 10.719.563 euro;

225.618.880

Regiuni mai putin dezvoltate (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est, Sud – Muntenia): 225 618 880 euro.

Regiuni eligibile pentru dezvoltarea proiectelor

Regiunile eligibile pentru dezvoltarea proiectelor sunt: Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunile mai putin dezvoltate (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est, Sud – Muntenia).

Valoarea proiectului

2.500.000

Regiunea Bucuresti – Ilfov: maxim 2.500.000 euro;

5.000.000

Regiuni mai putin dezvoltate (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est, Sud – Muntenia): maxim 5.000.000 euro.

Numarul minim estimat de proiecte finantabile

 • Bucuresti – Ilfov: 2 proiecte
 • Regiuni mai putin dezvoltate: 45 proiecte
 • Perioada de implementare a proiectelor

  Durata maxima de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

  Intervalul calendaristic de depunere a proiectelor

  In momentul de fata, Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice este in consultare publica. In acest caz, data de lansare a apelului de depunere a proiectelor, respect data de inchidere a acestuia nu sunt cunoscute.

  Grup tinta eligibil

  Tineri NEET cu varsta intre 16 – 24 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunile Bucuresti – Ilfov, Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, inregistrati si profilati de catre SPO (Serviciul Public de Ocupare).


  Solicitanti eligibiliContributia beneficiarului Regiunea Bucuresti - IlfovContributia beneficiarului Regiuni mai putin dezvoltate

  • Furnizori de formare;

  • Furnizori de servicii de ocupare;

  • Furnizori de servicii de evaluare si certificare a competentelor;

  • Sindicate;

  • Patronate;

  • ONG – uri cu activitate relevanta, precum furnizori de servicii sociale, organizatii de tineret care deruleaza activitati de educatie non – formala si de voluntariat;

  • Intreprinderi sociale de insertie;

  • Angajatori;

  • Alte entitati relevante – directii judetene de tineret si sport.

  Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:

  • • Cofinantare privata: 0%;
  • • Cofinantare publica: 20%.

  Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:

  • • Cofinantare privata: 5%;
  • • Cofinantare publica: 15%.

  Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:

  • • Cofinantare publica: 20%.

  Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:

  • • Cofinantare proprie: 2%;
  • • Cofinantare publica: 18%.

  Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:

  • • Cofinantare privata: 2%;
  • • Cofinantare publica: 18%.

  Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:

  • • Cofinantare privata: 0%;
  • • Cofinantare publica: 15%.

  Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:

  • • Cofinantare privata: 5%;
  • • Cofinantare publica: 10%.

  Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:

  • • Cofinantare publica: 15%.

  Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:

  • • Cofinantare proprie: 2%;
  • • Cofinantare publica: 13%.

  Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:

  • • Cofinantare privata: 2%;
  • • Cofinantare publica: 13%.

  Activitati eligibile

  Formare profesionala personalizata, inclusiv programe de FPC in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii;
  Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context formal si non – formal;
  Autoocupare si antreprenoriat;
  Programe de ucenicie si stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie si a mentorilor) in vederea organizarii unor astfel de programe;
  Ajutor pentru ocuparea lucratorilor NEET, respectiv compensarea costurilor aferente asistentei acordate;
  Ajutor pentru ocuparea lucratorilor NEET cu dizabilitati si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a acestora;
  Sprijin pentru accesarea schemelor nationale;
  Furnizarea serviciilor de sprijin pentru tinerii NEET in vederea integrarii socio – profesionale la noul loc de munca;
  Masuri de acompaniament;
  Actiuni de promovare si animare a tinerilor NEET pentru participare la activitatile proiectului.


  Cheltuieli eligibile


  CHELTUIELI DIRECTE
  • Cheltuieli aferente managementului de proiect;
  • Cheltuieli salariale;
  • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori);
  • Cheltuieli cu deplasarea;
  • Cheltuieli cu servicii (consultanta si expertiza, organizare evenimente, cursuri de formare);
  • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului;
  • Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile;
  • Cheltuieli cu hrana;
  • Cheltuieli cu inchirierea;
  • Cheltuieli de leasing;
  • Cheltuieli cu subventii/burse/premii
  • Cheltuieli de tip FEDR (constructii, instalatii tehnice, echipamente tehnologice, echipamente de calcul, cablare retea interna, mobilier, birotica, alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, agent termic, cai de acces, facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati, energie electrica, obtinerea acordului de mediu, obtinerea avizelor sanitare de functionare, obtinerea avizului PSI, cheltuieli privind proiectarea si ingineria, elaborarea tuturor vazelor de proiectare, plata verificarii tehnice a proiectului, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament);
  • Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului.


  CHELTUIELI INDIRECTE
  • Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect;
  • Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
  • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori);
  • Chirie sediu administrativ;
  • Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu;
  • Utilitati;
  • Intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
  • Amortizare active;
  • Conectare la retele informatice;
  • Arhivare documente;
  • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie;
  • Multiplicare (cu exceptia materialelor de informare si publicitate);
  • Garantii oferite de banci sau alte institutii financiare;
  • Taxe notariale;
  • Abonamente la publicatii de specialitate;
  • Cheltuieli financiare si juridice;
  • Materiale consumabile;
  • Productia materialelor publicitare si de informare;
  • Difuzarea materialelor publicitare si de informare;
  • Dezvoltare/adaptare pagini web;
  • Inchirierea de spatiu publicitar;
  • Alte activitati de informare si publicitate.


  Alte informatii esentiale

  Beneficiarii vor trebui sa asigure faptul ca grupul tinta va cuprinde cel putin:
  • 60% – tineri NEET „Greu ocupabili” si „Foarte greu ocupabili”;
  • 40% – tineri NEET femei.
  Solicitantii pot depune proiecte individual sau in parteneriat;
  In cadrul acestui apel de propuneri de proiecte Serviciul Public de Ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordine) nu este considerat Solicitant eligibil.
  Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

  Posteaza un comentariu