title
 

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – sesiunea 2017

Obiectivul apelului: Sprijinirea operatorilor economici, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora.

Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi Guvernul Romaniei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Alocarea financiara

49.949.000

Alocare financiara pentru Programul Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (sesiunea 2017) va fi de 49.949.000 lei.

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte16 AUGUST 2017


Regiuni eligibile pentru finantare

Nord - Est
Sud - Est
Sud - Muntenia
Sud - Vest Oltenia
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucuresti – Ilfov

Numarul estimat de proiecte finantabile

Numarul estimat de proiecte finantabile este de 200 de companii sprijinite.

Valoarea proiectului

Valoarea maxima a unui proiect este de 333.333 lei.

Contributia maxima a beneficiarului

Contributia maxima a beneficiarului este de 25%.

Finantarea nerambursabila maxima

Finantarea nerambursabila maxima este de 250.000 lei.

Beneficiarii eligibili


1. Întreprinderi încadrate în categorie IMM
2. Pentru domeniul sănătate, se finanțează următoarele coduri CAEN:


Conditii cheie de eligibilitate:

 • Societatea aplicanta este intreprindere unica;
 • Societatea detine o experienta de minim 1 an;
 • Codul CAEN vizat de investitie a fost autorizat cu cel putin 3 luni inainte de depunerea proiectului.

Activitatile/investitiile finantabile


Activitatile/investitiile finantabile
 • Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
 • Achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • Achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;
 • Achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma). conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/ sanatatii si securitatii ocupationale/ sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii care nu au alta pagina web;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA). Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
 • Achizitionarea de servicii de consultanta primita in scopul intocmirii documentatiei si implementarii sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare, simplu sau integrat;
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa.


Alte informatii esentiale

Pentru a exista sanse considerabile pentru aprobare a finantarii, este recomandat ca proiectul sa cumuleze punctajul maxim;
Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii finantarii, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul mediu al locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente in anul anterior depunerii proiectului si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (abolvent dupa anul 2012/persoana defavorizata/somer);
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile;
Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand;
Finantarea se acorda pe baza de rambursare a cheltuielilor (nu se acorda plati partiale sau avans).
Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici.

Lista Codurilor CAEN

Pentru mai multe informatii legate de Grila de evaluare/punctare a proiectului vizualizati documentul Grila de evaluare.

Vizualizati Grila de evaluare
Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu