title
 

POR 5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL

In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la:

Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie)

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice

Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului

In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, finantat prin Fondul Europrean de Dezvoltare Regionala (FEDR) cu o suma de 466,5 milioane euro pentru axa prioritara 5, se vor putea solicita finantari si implementa proiecte in toate regiunile de dezvoltare din Romania.

 

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov rata de cofinantare din partea beneficiarului este 20% din valoarea cheltuielilor eligibile

.

20%

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinantare din partea beneficiarului 15% din valoarea cheltuielilor eligibile

.

15%

In aceasta sectiune va prezentam conditiile ce trebuie indeplinite in situatia in care doriti sa realizati un proiect pentru Submasura 5.1 – “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”

Drepturi asupra obiectivului de patrimoniu si/sau teren la data depunerii cererii de finantare si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale, pentru care poate fi acordat dreptul de investitie

Obiectivul de patrimoniu si/sau teren, in conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sa fie liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului
  • sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti
  • nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun
.

Solicitantul / solicitantul impreuna cu partenerul, daca este cazul, face/fac dovada capacitatii de finantare

Solicitantul cu statut de ONG (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial), trebuie sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, conform statutului si sa aiba o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin 6 luni, la data depunerii Cererii de finantare

ACTIVITATILE/INVESTITIILE FINANTABILE

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului;
Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

 

Lista monumentelor istorice actualizata a fost aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimonioului national nr. 2361/2010 si este disponibila la

Patrimoniu Natural si Cultural

Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Articolul POR 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural si Ghidul specific 5.1

disponibile la:

Vizualizati ghidul solicitantului - conditii specifice - POR 5.1..

Vizualizati sinteza articolului POR 5.1.

Posteaza un comentariu