title
 

POCU – Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Axa prioritara 4 – Incluziunea Sociala si Combaterea Saraciei

Prioritatea de investitii 9.IVCresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general


Sursa de finantare – Uniunea Europeana

85%

85% pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est si Sud – Muntenia)

80%

80% pentru regiunea Bucuresti – Ilfov


Sursa de finantare – Bugetul de Stat

15%

15% pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est si Sud – Muntenia)

20%

20% pentru regiunea Bucuresti – Ilfov


Alocarea financiara


57.819.123,53

Pentru regiunile mai putin dezvoltate: 57.819.123,53 euro

6.927.935,29

Pentru regiunea Bucuresti – Ilfov: 6.927.935,29 euro


Valoarea proiectului



1.200.000

Valoarea minima eligibila: 1.200.000 euro.

3.000.000

Valoarea maxima eligibila: 3.000.000 euro.






Numarul estimat de proiecte finantabile

Numarul minim de proiecte finantabile: 21 proiecte

Numarul maxim de proiecte finantabile: 53 proiecte

Regiuni eligibile pentru finantare

Regiuni mai putin dezvoltate: Nord – Est; Nord – Vest; Vest; Sud – Vest Oltenia; Centru; Sud – Est; Sud – Muntenia.

Regiunea dezvoltata: Bucuresti – Ilfov.


Perioada de implementare a proiectelor

Perioada maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni.


Inchiderea apelului de depunere a proiectelor

Durata de inchidere a apelului de depunere a proiectelor este 16.12.2016

Activitati EligibilePrograme de formare eligibile Grup tinta eligibilGrup tinta minimSolicitanti eligibili

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesionala specifica pentru personalul medical:

Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesionala specifica;

Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor, precum si dezvoltarea si furnizarea de programe noi;

Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare in domeniile prioritare de sanatate pe platforme de e-learning pentru schimburile de cunostinte.


Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale.

Actiuni finantabile in cadrul activitatii 2:

• Participarea la programe de formare, congrese, workshop-uri in domeniile prioritare de sanatate;
• Efectuarea de stagii practice

Programele de formare eligibile sunt cele aferente urmatoarelor domenii (aferente programelor prioritare de sanatate):

Sanatatea femeii si a copilului

• Mortalitate infantila si risc de deces neonatal;

• Malformatii congenitale si boli genetice;

Boli netransmisibile majore

• Boli cardiovasculare;

• Cancer;

• Diabet zaharat

• Bolile respiratorii

• Boli endocrine/disfunctii tiroidiene

• Boli pulmonare cronice;

• Boala cronica de rinichi.

Boli transmisibile (tuberculoza, HIV/SIDA, hepatite virale cronice B si C);
Sanatate mintala
Boli rare
Personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate (cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii):

• Personalul trebuie sa fie angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/de sanatate publica;

• Personalul trebuie sa fie implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local.

Medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate.

• Regiuni mai putin dezvoltate: 360 persoane;

• Regiunea dezvoltata Bucuresti – Ilfov: 40 persoane.

• Ministerul Sanatatii;

• Ministerul Sanatatii in parteneriat cu actori relevanti (alte autoritati publice, universitati, ONG-uri);

• Autoritati publice (inclusiv autoritati de sanatate publica, institute si institutii medicale);

• Autoritati publice (inclusiv autoritati de sanatate publica, institute si institutii medicale) in parteneriat cu actori relevanti (alte autoritati publice, universitati, ONG-uri relevante).



Contributia beneficiarului Regiune mai putin dezvoltata



Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:
• Cofinantare privata: 0%;
• Cofinantare publica: 15%.
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
• Cofinantare privata: 5%;
• Cofinantare publica: 10%.

Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:
• Cofinantare publica:15%.

Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
• Cofinantare proprie: 2%;
• Cofinantare publica: 13%.

Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
• Cofinantare privata:2%;
• Cofinantare publica 13%.


Contributia beneficiarului Regiunea Bucuresti Ilfov


Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:
• Cofinantare privata: 0%;
• Cofinantare publica: 20%.
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
• Cofinantare privata: 5%;
• Cofinantare publica: 15%.
Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:
• Cofinantare publica:20%.
Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
• Cofinantare proprie: 2%;
• Cofinantare publica: 18%.
Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
• Cofinantare privata:2%;
• Cofinantare publica 18%.



Cheltuieli eligibile


CHELTUIELI DIRECTE
 • Cheltuieli aferente managementului de proiect;
 • Cheltuieli salariale;
 • Cheltuieli cu deplasarea;
 • Cheltuieli cu servicii (consultanta si expertiza, organizare evenimente, cursuri de formare);
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile;
 • Cheltuieli cu hrana;
 • Cheltuieli generale de administratie;
 • Cheltuieli cu inchirierea;
 • Cheltuieli de leasing;
 • Cheltuieli de tip FEDR (echipamente de calcul, cablare retea interna, mobilier, birotica, alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, agent termic, cai de acces, facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati, energie electrica).
CHELTUIELI INDIRECTE
 • Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect;
 • Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
 • Cheltuieli salariale indirecte aferente managementului de proiect (responsabil financiar, personal implicat in achizitii publice, consilier juridic, auditor);
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori);
 • Chirie sediu administrativ;
 • Utilitati;
 • Servicii administrare a cladirilor;
 • Intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
 • Amortizare active;
 • Conectare la retele informatice;
 • Arhivare documente;
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie;
 • Multiplicare (cu exceptia materialelor de informare si publicitate);
 • Garantii oferite de banci sau alte institutii financiare;
 • Taxe notariale;
 • Abonamente la publicatii de specialitate.


Alte informatii esentiale

In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finantate proiecte cu acoperire nationala (element de eligibilitate proiect). In acceptiunea Ghidului Solicitantului – conditii specifice, proiect cu acoperire nationala este cel care indeplineste CUMULATIV pentru grupul tinta vizat de proiect urmatoarele conditii:

90% din totalul grupului tinta trebuie sa fie localizat in regiuni mai putin dezvoltate (Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia);

10% din totalul grupului tinta trebuie sa fie localizat in regiunea dezvoltata – Bucuresti-Ilfov.

Localizarea grupului tinta va fi interpretata astfel:

• Pentru grupul tinta „Personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate”, locul unde se afla institutia publica de sanatate cu care exista un contract incheiat;

• Pentru grupul tinta „Medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate, localizarea cabinetului medicului de familie.


Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate.


Vizualizati Ghidul Solicitantului


De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu