title
 

POCU 4.1 – DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA IN COMUNITATILE MARGINALIZATE ROME

In data de 16 mai a fost deschis apelul de proiecte 4.1 – “Dezvoltare locala Integrata in comunitatile marginalizate rome. Acest program se adreseaza comunitatilor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome. Se urmareste furnizarea de servicii integrate prin masuri de ocupare, de combatere a discriminarii, sociale/socio-medicale, locuire, educatie, asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, proprietate, de stare civila.

Bugetul alocat pentru programul Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile marginalizate rome este de 219.002.325,88 , fiind constituit atat din contributia UE, cat si din contributia nationala. Sunt vizate toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

ALOCAREA FINANCIARA

85%

Pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 215.283.005,88 euro, din care cofinantarea UE este de 182.990.555,00 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 32.292.450,88 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);

80%

Pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 3.719.320,00 euro, din care cofinantarea UE este de 2.975.456 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 743.864 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).

In momentul de fata, apelul este deschis. Cererile de finantare se pot incarca in sistemul informatic MySmis2014 pana la data de 1 august.

 

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

  PENTRU REGIUNILE MAI PUTIN DEZVOLTATE

  • Beneficiari persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:
   • Cofinantare proprie – 0%
   • Cofinantare publica – 15%
  • Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
   • Cofinantare proprie – 2%
   • Cofinantare publica – 13%
  • Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
   • Cofinantare proprie – 2%
   • Cofinantare publica – 13%
  • Beneficiari persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
   • Cofinantare proprie – 5%
   • Cofinantare publica – 10%

  PENTRU REGIUNILE MAI DEZVOLTATE

  • Beneficiari persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial:
   • Cofinantare poprie – 0%
   • Cofinantare publica – 20%
  • Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
   • Cofinantare proprie – 2%
   • Cofinantare publica – 18%
  • Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
   • Cofinantare proprie – 2%
   • Cofinantare publica – 18%
  • Beneficiari persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
   • Cofinantare proprie – 5%
   • Cofinantare publica – 15%

OBIECTIVUL APELULUI

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate.
 

BENEFICIARII ELIGIBILI

Autoritatile publice locale si centrale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate

ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate

 

Alte informatii esentiale
 1. Activitate preliminara – Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finantare;
 2.  Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate;
 3. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii;
 4. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu;
 5. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 6. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta;
 7. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte (acolo unde este cazul);
 8. Campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa.

Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului Conditii Specifice: Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate rome AP 4/PI9ii/OS41 disponibil la

Vizualizati ghidul solicitantului - conditii specifice - POCU 4.1.

Pentru mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu