title
 

Oportunitati de finantare prin Programul DIASPORA START-UP

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti

Prioritatea de investitii 8.IIIActivitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

In data de 12.10.2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul competitiv de depunere a proiectelor ce isi propun sa contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 3.7 al POCU 2014 – 2020 – „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non agricol din zona urbana”


Alocarea financiara

30.000.000

Alocare financiara in valoare de 30.000.000 euro

Sursa de finantare

Uniunea Europeana:

 • 85% din totalul alocarii financiare (25.500.000 euro);
 • Bugetul de stat:

 • 15% din totalul alocarii financiare (4.500.000 euro).

 • Regiuni eligibile pentru finantare

  Regiuni mai putin dezvoltate:

  Nord – Est; Nord – Vest; Vest; Sud – Vest Oltenia; Centru; Sud – Est; Sud – Muntenia.

  Regiunea dezvoltata Bucuresti – Ilfov:

  Regiunea dezvoltata Bucuresti – Ilfov este exceptata de la finantare.


  Inchiderea apelului de depunere a proiectelor

  Data de inchidere a apelului de depunere a proiectelor este 29.11.2016

  Perioada de implementare a proiectelor

  Perioada maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni.


  Etape cadru de implementare


  Etapa I: Formare antreprenoriala

  Etapa II: Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

  Etapa III: Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate


  Activitati Eligibile Etapa IActivitati Eligibile Etapa IIActivitati Eligibile Etapa IIIGrup tinta eligibilSolicitanti eligibili

  • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

  • Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala;

  • Derularea programului de formare antreprenoriala;

  • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului.

  • Furnizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri;

  • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului;

  • Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;

  • Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

  • Activitati de monitorizare a activitatii intreprinderilor infiintate, in vederea asigurarii sustenabilitatii ideii de afacere asumate in sensul dezvoltarii, cu acordarea unei deosebite atentii asupra mentinerii locurilor de munca create.

  Persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • Intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
  • Isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei (Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est, Sud Muntenia)
  • Au varsta de minimum 18 ani;
  • Poseda cetatenia romana;
  • Fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana sa momentul inscrierii in grupul tinta;

  Indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
  • Demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului;
  • Demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala printr-un contract de munca sau de colaborare ori alt document similar, in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului;
  • Demonstreaza cunostintele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman, care sa ateste absolvirea de studii de specialitate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, ori prin alte documente ce certifica absolvirea unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze afacerea vizata in cadrul proiectului.
  • Furnizori de formare profesionala continua autorizati, publici si privati;
  • Organizatii sindicale si patronate;
  • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
  • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
  • Asociatii profesionale;
  • Camere de comert si industrie;
  • ONG-uri;
  • Universitati;
  • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;
  • Parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.


  Contributia beneficiarului

  Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial – solicitant individual, nu in parteneriat:
  0%

  Cofinantare proprie

  15%

  Cofinantare publica


  Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale:
  2%

  Cofinantare proprie

  13%

  Cofinantare publica

  Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari:
  2%

  Cofinantare proprie

  13%

  Cofinantare publica


  Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial:
  5%

  Cofinantare proprie

  10%

  Cofinantare publica


  Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:
  0%

  Cofinantare proprie

  15%

  Cofinantare publica


  Cheltuieli eligibile


  CHELTUIELI DIRECTE
  • Cheltuieli aferente managementului de proiect;
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli cu deplasarea;
  • Cheltuieli cu servicii (consultanta si expertiza, organizare evenimente, cursuri de formare);
  • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizatii necesare pentru implementarea proiectului;
  • Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile;
  • Cheltuieli cu hrana;
  • Cheltuieli cu inchirierea;
  • Cheltuieli de leasing;
  • Cheltuieli cu subventii/burse/premii;
  • Cheltuieli de tip FEDR (echipamente de calcul, cablare retea interna, mobilier, birotica, alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, agent termic, cai de acces, facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati, energie electrica).
  CHELTUIELI INDIRECTE
  • Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect;
  • Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
  • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori);
  • Chirie sediu administrativ;
  • Utilitati;
  • Servicii administrare a cladirilor;
  • Intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
  • Amortizare active;
  • Conectare la retele informatice;
  • Arhivare documente;
  • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie;
  • Multiplicare (cu exceptia materialelor de informare si publicitate);
  • Garantii oferite de banci sau alte institutii financiare;
  • Taxe notariale;
  • Abonamente la publicatii de specialitate;
  • Materiale consumabile;
  • Productia materialelor publicitare si de informare;
  • Tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;
  • Difuzarea materialelor publicitare si de informare;
  • Dezvoltare/adaptare pagini web;
  • Inchirierea de spatiu publicitar;
  • Alte activitati de informare si publicitate.


  Alte informatii esentiale

  In calitate de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect;
  Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 30% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului;
  Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;
  Planurile de afaceri tip franciza pot fi selectate pentru finantare.


  Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Diaspora Start Up”.


  Vizualizati Ghidul Solicitantului


  De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

  Posteaza un comentariu