title
 

POCU Axa prioritara 6 – Masuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Interventiile sustinute prin acest apel au in vedere actiuni complementare de educatie prin oportunitati de invatare formala si nonformala adresate elevilor din invatamantul obligatoriu aflati in situatii de risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv prin dezvoltarea si furnizarea de curriculum la decizia scolii orientat spre valorificarea potentialului socioeconomic, cultural local si a parteneriatelor cu actori relevanti, precum si prin imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului didactic in vederea implicarii directe in masuri de educatie locala in sprijinul cresterii sanselor de acces la o educatie de nivel superior si a angajabilitatii viitorilor absolventi.


Titlul programului – “MASURI INTEGRATE DE PREVENIRE A PARASIRII TIMPURII A SCOLII”


Sursa de finantare

Fondul Social European

Cofinantare Nationala

Alocarea financiara

78.000.000 EURO


Regiuni eligibile pentru finantare

Regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
Regiunile mai dezvoltate: Bucuresti-Ilfov


Numarul estimat de proiecte finantabile

Regiunile mai putin dezvoltate (7 regiuni):
Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov:

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

In prezent, nu este cunoscuta data de lansare a apelului de depunere a proiectelor finantabile prin prezentul program.


Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni in interiorul carora sunt cuprinse obligatoriu trei semestre scolare. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 24 luni vor fi respinse.


Contributia beneficiarului

Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial - solicitant individual, nu in parteneriat (ONG) – 0%;
Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale – 2%;
Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari – 2%;
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial – 5%.


Obiectivul apelului

OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.5 ”Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare”.

OS 6.6 ”- Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.


Solicitanti eligibili

 • Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale – de la nivel judetean;
 • Institutii de invatamant (ISCED 1-3) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala;
 • Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 • MEN;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex: organizatii sindicale);
 • Institutii de cult si asociatii religioase;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • ONG-uri.

Conditiile cheie de eligibilitate

Cu exceptia situatiei in care MEN, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant sunt Solicitanti sau Parteneri, pentru toate interventiile din cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile DOAR cererile de finantare in care unitatile de invatamant in care invata copiii, elevii, tinerii si/sau adultii din grupul tinta sunt incluse in proiect ca partener asociat, prin incheierea de acorduri de colaborare intre solicitant si unitatile de invatamant respective, conform modelului din Anexa 11.

Proiectele propuse se vor implementa la nivelul unui singur judet sau mai multe judete din cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare.


Grila de evaluare/punctare a proiectului

Relevanta: 21- 30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Eficacitate: 21-30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Eficienta: 21 – 30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Sustenabilitate: 7-10 puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 7, proiectul va fi declarat respins


Activitatile/investitiile finantabile


Activitatile/investitiile finantabile
  Pentru realizarea OS 6.3:
 • Promovarea masurilor integrate de prevenire prin programe de tip zone prioritare de educatie, informare, consiliere si mentorat;
 • Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon scolar.


 • Pentru realizarea OS 6.5:
  • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia scolii (CDS) care sprijina achizitia competentelor cheie ale elevilor din invatamantul obligatoriu;
  • Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice).


  • Pentru realizarea OS 6.6:
   • Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar;
   • Promovarea unor masuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul ERASMUS+).

Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti ghidul „Masuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii”:

Vizualizati Ghidul

De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.


Posteaza un comentariu