Title Image

Cum se infiinteaza un ONG

Informatii generale despre ONG:

O organizatie neguvernamentala (ONG) este o institutie care lucreaza independent fata de activitatea guvernului, desi unele ONG-uri sunt partial sau integral finantate de acesta.

Din punct de vedere juridic, o organizatie neguvernamentala poate avea 3 forme juridice: Asociatie, Fundatie sau Federatie.

Etapele infiintarii unui ONG:

1. Stabilirea membrilor fondatori
In Romania, asociatiile si fundatiile pot fi constituite din persoane fizice sau juridice. In cazul infiintarii unei asociatii de catre persoane fizice, acestea trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu (in varsta de minim 18 ani si sa nu fie puse sub interdictie prin hotarare judecatoreasca), iar in cazul persoanelor juridice, acestea trebuie fie sau nu cu scop patrimonial, fara restrictii.
2. Rezervarea denumirii
Se completeaza o cerere de verificare a disponibilitatii denumirii si o cerere de rezervare a denumirii, care se depun la registratura Ministerului Justitiei, avand anexate in original dovezile de plata a taxelor aferente.
Este recomandabil sa se pastreze cate un duplicat al fiecarei cereri, pe care sa apara stampila de registratura a ministerului, cu numarul si data inregistrarii acestora.
3. Stabilirea sediului asociatiei
Pentru ca un imobil sa devina sediul asociatiei, trebuie sa existe un contract de comodat sau de inchiriere intre proprietar si asociatie.
4. Obtinerea cazierului fiscal de catre membri fondatori
Fiecare membru al asociatiei trebuie sa depuna o cerere-tip, insotita de dovada achitarii taxei aferente si de o copie a actului de identitate, la ghiseul Administratiei Finantelor Publice de care apartine.
Cazierele fiscale au o valabilitate limitata (15 zile), motiv pentru care este necesar ca acestea sa fie solicitate in aceeasi perioada cu infiintarea asociatiei.
5. Intocmirea si autentificarea sau atestarea actelor constitutive
In cadrul unei sedinte se va adopta statutul, se va constitui patrimoniul initial, se vor alege organele de conducere si de control si se va desemna persoana imputernicita pentru atestarea actelor constitutive si efectuarea procedurilor de obtinere a personalitatii juridice a asociatiei.
Dupa intocmirea actelor constitutive (in minim 7 exemplare), persoana imputernicita se va adresa unui avocat, in scopul atestarii documentelor.
Avocatul redacteaza o incheiere de atestare pe care o listeaza pe ultima pagina sau pe o foaie separata la fiecare exemplar original din actele constitutive, apoi semneaza si stampileaza fiecare exemplar.
6. Constituirea patrimoniului initial
Patrimoniul initial trebuie sa fie in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie la data infiintarii asociatiei.
In cazul in care patrimoniul initial se va constitui din bunuri, va fi nevoie de evaluarea lor conform legii, iar actele constitutive trebuie sa fie autentificate, obligatoriu, de catre un notar public, nefiind permisa, in acest caz, alternativa atestarii lor de catre un avocat.

 • Semnaturile membrilor asociati;
 • Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
 • 7. Deschiderea contului bancar. Certificarea existentei patrimoniului initial
  Pentru deschiderea contului bancar, se va solicita prezentarea actului de identitate al delegatului asociatiei, precum si prezentarea in original a actelor constitutive, a dovezii de disponibilitate a denumirii si a dovezii sediului.
  Se vor efectua formalitatile de depunere a patrimoniului, completand cererile respective si achitand taxele si comisioanele aferente. In urma depunerii sumei, delegatul va primi o chitanta de depunere numerar, cu stampila bancii si semnatura functionarului bancar. Se vor face minim 7 copii xerox ale chitantei, in vederea depunerii lor la dosarul destinat obtinerii personalitatii juridice, iar originalul se va pastra in contabilitatea asociatiei.
  Asociatia va putea beneficia de aceasta suma doar dupa ce dobandeste personalitate juridica.
  8. Judecarea cererii de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice
  Personalitatea juridica a unui ONG este acordata de judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul asociatiei. Pentru acest serviciu se achita o taza de timbru judiciar la o unitate a Postei Romane sau CEC si se completeaza o cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice.
  Dosarul ce va fi depus la Judecatorie trebuie sa contina:
  • Cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice (original + copie)
  • Dovada disponibilitatii denumirii (original)
  • Actul constitutiv si Statutul (5 exemplare)
  • Dovada sediului si a patrimoniului initial (original + 5 copii) (original)
  • Cazierele fiscale ale membrilor fondatori (original + copie) (original)
  • Timbru judiciar si chitanta doveditoare a achitarii taxei de timbru judiciar (original + copie) (original)
  Hotararea judecatoreasca de admitere a cererii poarta denumirea de ”incheiere civila”. Solicitati 5 copii legalizate ale acestei incheieri civile, iar pentru fiecare copie trebuie sa achitati o taxa de timbru judiciar.
  9. Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
  Grefierul va elibera, la cererea dvs., Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, pentru care se va achita o alta taxa de timbru judiciar.
  10. Obtinerea certificatului de inregistrare fiscala (Cod fiscal)
  Pentru obtinerea certificatului de inregistrare fiscala se va depune la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, un dosar care cuprinde:
  • Doua formulare ”cod 010”
  • Actul constitutiv si Statutul (original + copie)
  • Dovada sediului si a patrimoniului initial (original + copie)
  • Hotararea judecatoreasca, cu mentiunea ”definitiva si irevocabila” (copie)
  • Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (original + copie)

  11. Realizarea stampilei
  Stampila trebuie sa insoteasca orice semnatura a membrilor consiliului director. La comandare se prezinta o copie de pe Codul Fiscal si actul de identitate al delegatului asociatiei. Se comanda minim 2 stampile, urmand sa se comande un facturier si un chitantier.
  12. Activarea contului bancar
  Pentru activarea contului bancar, delegatul asociatiei se va prezenta la banca unde a fost depus patrimoniul initial cu urmatoarele acte:
  • Actul constitutiv si Statutul
  • Hotararea judecatoreasca
  • Codul Fiscal
  13. Achizitionarea formularisticii financiar-contabile
  .
  14. Aflarea numarului de inregistrare in Registrul National ONG
  Se va depune la registratura Ministerului Justitiei, o cerere pentru solicitarea comunicarii numarului de inscriere in Registrul National ONG.
  15. Luare in evidenta diverselor autoritati publice
  Asociatia este obligata sa trimita o notificare, in scop de evidenta, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
   

  Documente necesare:

  Act constitutiv ( atestat de catre un avocat/notar )
  Statut ( atestat de catre un avocat/notar )
  Dovada sediului (contract de comodat/inchiriere, copie legalizata a actului de proprietate a comodantului, acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari)
  Dovada rezervarii denumirii ( o copie a cererii de verificare a disponibilitatii denumirii si o copie a cererii de rezervare a denumirii )
  Dovada patrimoniului initial (o copie a chitantei care atesta depunerea patrimoniului initial)
  Cazierele fiscale ale membrilor fondatori
  Certificat de inscriere
  Hotarare judecatoreasca
  Certificat de inregistrare fiscala

  Precizari

  Precizari act constitutiv
  Conform legii nr. 246/2005, actul constitutiv trebuie sa prezinte informatii despre:
  • Datele de identificare a membrilor fondatori: numele/denumirea, domiciliul/sediul acestora;
  • Exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
  • Denumirea asociatiei;
  • Sediul asociatiei;
  • Durata de functionare a asociatiei:
  • Patrimoniul initial al asociatiei;
  • Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  • Persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
  • Semnaturile membrilor asociati;
  • Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
  Precizari statut
  Statutul va cuprinde:
  • Datele de identificare a membrilor fondatori: numele/denumirea, domiciliul/sediul acestora;
  • Exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
  • Denumirea asociatiei;
  • Sediul asociatiei;
  • Durata de functionare a asociatiei:
   1. Pe termen determinat – cu indicarea expresa a termenului
   2. Pe termen nedeterminat
  • Patrimoniul initial al asociatiei;
  • Semnaturile membrilor asociati;
  • Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori;
  • Precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
  • Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
  • Drepturile si obligatiile asociatilor;
  • Categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
  • Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
  • Destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

  Post a comment