Title Image

Politica de confidențialitate Idea Perpetua

1. Detalii privind prelucrarea datelor de către Idea Perpetua
Idea Perpetua SRL a adoptat regulamentul UE 2016/679, cunoscut ca GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale. Această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Persoana juridică Idea Perpetua SRL, CUI 32619316, înregistrată la Registrul comerțului cu J40/15813/2013, sediul social: Str. Elena Caragiani, nr. 46, bl. XIII G, sc. 4, et. 4, ap. 61, Sector 1, București. Produsele și serviciile Idea Perpetua sunt furnizate de Idea Perpetua SRL, iar utilizarea acestora este guvernată de Termenii și condițiile de utilizare. Orice produs sau serviciu Idea Perpetua comercializat prin intermediul aplicației, website-ului sau prin alte canale de distribuție, definite drept „Servicii” intră sub incidența Termenilor și condițiilor de utilizare.

Vă asigurăm că Idea Perpetua va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri clar definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai apropiate de nevoile acestora, recomandarea de Servicii oferite de Idea Perpetua sau de către alte entități din grup, de partenerii și colaboratorii săi și doar în cazul în care clienții sau vizitatorii și-au exprimat opțiunea în acest sens.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Politica de confidențialitate expune prelucrarea datelor cu caracter personal de către Idea Perpetua. Pentru informații suplimentare utilizatorii pot contacta asistența la adresa de email: contact@idea-perpetua.com.

2. Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect. Idea Perpetua obține aceste date astfel:

Direct de la client sau vizitator

Idea Perpetua colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă, acele informații furnizate în urma semnării contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

1. Nume, prenume, cod numeric personal;

2. Adresa poștală și de e-mail;

3. Număr de telefon și altele;

4. Detalii privind tranzacțiile efectuate (servicii achiziționate, prețuri, moduri de plată).

Idea Perpetua poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu, atunci când clientul sau vizitatorul furnizează o copie după un act de identitate în momentul încheierii unui contract, cu consimțământul său.

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune Servicii, Idea Perpetua poate solicita uneori informații privind experiența clientului sau vizitatorului în timpul utilizării Serviciilor Idea Perpetua. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări.

Automat

În anumite situații, Idea Perpetua poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu Serviciile Idea Perpetua, entități ale Idea Perpetua, colaboratori ai Idea Perpetua sau pagini ale mediilor sociale Idea Perpetua.

Idea Perpetua poate combina diverse date personale ale clientului sau vizitatorului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului sau vizitatorului într-un mod personalizat și legitim. Când utilizatorul vizitează pentru prima dată un site web, pe dispozitivul acestuia este trimis un fișier cookie care are scopul de identifica browserul și a optimiza experiența utilizatorului.

Folosind cookie-urile ne ajutați să îmbunătățim funcționalitatea site-ului. Aceste fișiere fac posibilă, în principal, recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. În cazul în care utilizatorul dorește să blocheze cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera disfuncționalități sau erori de folosire a site-ului Idea Perpetua. De asemenea, Idea Perpetua folosește cookie-urile în scopuri de marketing.

3. De ce prelucrăm datele personale?
Idea Perpetua urmărește dezvoltarea relației cu utilizatorii prin comunicare atentă și menținerea transparenței, fapt ce nu este posibil fără prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul își exprimă acordul cu privire la Politica de confidențialitate acesta este de acord să primească de la Idea Perpetua notificări cu privire la actualizări, noutăți și oferte cu privire la Servicii. Notificările pot fi transmise prin orice fel de canale de comunicare precum, dar nu limitat la: email, mesaj SMS, apel telefonic. Idea Perpetua prelucrează date cu caracter personal în scopuri proprii de marketing, în vederea dezvoltării afacerii.

Interesul legitim al Idea Perpetua poate sta la baza prelucrării datelor personale, clientul sau vizitatorul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului sau vizitatorului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală a Idea Perpetua.

Atunci când Idea Perpetua solicită clientului sau vizitatorului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Accept” sau “Detalii”.

Doar dacă există acord în acest sens, Idea Perpetua va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la Serviciile Idea Perpetua, oferte, promoții sau evenimente speciale. Continuarea utilizării website-ului Idea Perpetua reprezintă acordul utilizatorului cu privire la Politica de confidențialitate și cu activitatea de prelucrare a datelor sale personale.

4. Care sunt drepturile clienților sau vizitatorilor cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Idea Perpetua asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Idea Perpetua ia măsuri de precauție necesare pentru a asigura clientului sau vizitatorului că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul sau vizitatorul are dreptul:

1. să acceseze datele sale personale, să le modifice, să le restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora;

2. să acceseze datele sale personale sau să solicite Idea Perpetua transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate);

3. să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și tehnologii similare;

4. să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP);

5. să solicite Idea Perpetua să corecteze orice inexactități din datele sale personale.

Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail contact@idea-perpetua.com sau a unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, interfon 13, etaj 4, Sector 4, București.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul sau vizitatorul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita Idea Perpetua să-i șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului sau vizitatorului în mod corespunzător.

5. Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?
Serviciile oferite de Idea Perpetua nu se adresează în mod direct copiilor. Idea Perpetua nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice către clienți a căror activitate implică interacțiunea cu copiii sau a căror produse și servicii sunt destinate copiilor (cu excepția cazului în care s-a obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care date personale ale copiilor sunt colectate, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai în condiții de siguranță specifice.
6. Pot fi prelucrate datele personale de către terți în alte scopuri?
În cazul în care clientul sau vizitatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Idea Perpetua va putea comunica aceste date către terți.

De regulă, Idea Perpetua nu va comunica datele personale ale clientului sau vizitatorului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care deține acordul clientului sau al vizitatorului.

Idea Perpetua poate însă comunica datele personale ale clientului sau ale vizitatorului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

1. Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate Idea Perpetua în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri;

2. Autorități publice: Idea Perpetua poate comunica datele clientului sau ale vizitatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități;

3. Furnizorilor de servicii de curierat;

4. Furnizorilor de servicii de plată/bancare.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții.

Ne puteți contacta oricând pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și despre garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

7. Cum vă protejăm datele personale?
Idea Perpetua aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Păstrarea datelor

Idea Perpetua va păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Idea Perpetua poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu Idea Perpetua, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și nu există obligația legală de a fi păstrate, Idea Perpetua le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

8. Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?
În cazul clienților persoane juridice, conform celor menționate mai sus, Idea Perpetua va obține acordul expres al titularului de cont pentru orice tip de prelucrare a datelor personale sau a datelor personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Idea Perpetua, să obțină consimțământul acestora pentru a fi prelucrate de Idea Perpetua conform nevoilor de executare a contractului și altor nevoi menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Idea Perpetua, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către Idea Perpetua conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate.

 

Utilizarea cookie-urilor pe site-ul Idea Perpetua

1. Ce sunt cookie-urile?
Pentru a vă oferi o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului dumneavoastră, reținem și stocăm informații despre modul de utilizare a website-ului nostru, utilizând cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care conțin  informații, fiind descărcate pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv pe care îl utilizați atunci când accesați orice website care utilizează cookie-uri. Browser-ul dumneavoastră web trimite aceste cookie-uri înapoi la website la fiecare vizită ulterioară, astfel încât să vă poată recunoaște și să-și amintească lucruri precum preferințele dumneavoastră de utilizator. Pentru mai multe informații despre modulele cookie, puteți accesa http://www.aboutcookies.org/.
2. Dezactivarea cookie-urilor
Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor și opta pentru o utilizare anonimă a website-urilor. Accesând preferințele următoarelor browsere privind cookie-urile, puteți afla mai multe despre politicile  de confidențialitate și despre modul în care să renunțați la utilizarea cookie-urilor:

 

Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/

3. Cookie-urile pe care le plasăm singuri
Acest site oferă serviciul de abonare la newsletter, iar cookie-urile pot „memora” dacă sunteţi înregistrat sau dacă este necesară afişarea anumitor notificări, care pot fi utile doar utilizatorilor abonaţi sau doar utilizatorilor care nu s-au abonat.

După ce trimiteţi datele prin intermediul formularelor similare celor pe care le găsiţi pe pagina de contact sau de autentificare, cookie-urile pot înregistra datele de utilizator pentru viitoarele nevoi ale comunicării scrise.

4. Cookie-urile din terțe părți (third-party cookies)
În cazuri speciale se folosesc cookie-urile unei terţe părţi fiabile. Aici, vom explica ce tip de cookie-uri din terţe părţi puteţi găsi pe site-ul nostru.

Acest site foloseşte Google Analytics, una dintre cele mai răspândite şi fiabile soluţii analitice de pe internet, care ne ajută să înţelegem cum utilizaţi site-ul nostru şi în ce fel putem îmbunătăţi experienţa voastră. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile vizitate, ceea ce ne ajută să producem un conținut adecvat care vă va capta atenţia.

În plus utilizăm module cookie dacă interacționați cu anunțurile noastre promovate prin intermediul Google Ads. Acestea ne permit sa analizăm conversiile realizate de vizitatori după vizionarea website-ului și să ne îmbunătățim calitatea anunțurilor noastre de promovare. Mai multe detalii despre Google Ads: https://policies.google.com/privacy

Cookie-urile din terţe părţi monitorizează şi măsoară vizitele pe acest site și ne ajută să creăm conţinuturi care vă vor interesa. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile pe care le vizitaţi, ceea ce contribuie la optimizarea site-ului şi la adaptarea acestuia la nevoile voastre.

Testăm periodic şi noi însemne caracteristice, dar facem şi unele schimbări subtile în ceea ce priveşte modul în care funcţionează site-ul. În faza testării noilor însemne caracteristice, aceste cookie-uri se pot folosi pentru a vă asigura siguranța și continuitatea utilizării site-ului, dar și pentru a ne comunica, în acelaşi timp, ce tip de optimizări preferă cel mai mult vizitatorii site-ului nostru.

Cookie-urile pentru publicitatea comportamentală, pe care le foloseşte acest site, ne permit să vă oferim cele mai relevante reclame publicitare, oricând acest lucru este posibil, urmărindu-vă interesele şi prezentându-vă doar lucruri care ar putea să vă intereseze.

De asemenea, pe acest site folosim butoane şi/sau plugin-uri pentru reţelele sociale, care vă permit să vă conectați la conturile voastre în diferite moduri. Pentru ca acest lucru să funcţioneze, reţelele sociale, printre care şi Facebook şi Instagram, plasează cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, ceea ce poate optimiza profilul vostru pe site-urile/paginile lor sau poate contribui la datele care sunt salvate din numeroase motive, specificate în politicile de confidenţialitate ale acestor reţele. Utilizam module cookie daca interacționați cu anunțurile noastre promovate prin intermediul Facebook Ads. Acestea ne permit sa analizam conversiile realizate de vizitatori după vizionarea website-ului si sa ne îmbunătățim calitatea anunțurilor noastre de promovare. Mai multe detalii despre Facebook Ads: https://www.facebook.com/business/gdpr

5. Email tracking
Cu consimțământul dvs., putem utiliza tehnologiile de monitorizare a e-mail-ului (email tracking technology) pentru a colecta informații cu privire la faptul dacă ați deschis un e-mail trimis de Idea Perpetua sau dacă ați dat clic pe un link din cadrul e-mail-ului. De asemenea, putem utiliza și monitorizarea Facebook pixel (Facebook pixel tracking), în cadrul e-mailurilor trimise de Idea Perpetua, care ne ajută la personalizarea mesajelor de marketing viitoare pe platformele Facebook și Instagram.
6. Google Marketing Platform / Analytics
Site-ul nostru folosește Google Analytics: un serviciu de analiză web oferit de Google inc. care utilizează cookie-urile. Acestea sunt fișiere text stocate pe calculator care permit analizarea modului în care folosiți site-ul. Dacă accesați anumite pagini de pe site, se stochează următoarele date:

1. Doi bytes din adresa IP a sistemului de accesare a utilizatorului

2. Informații despre sistemul de operare a sistemului de accesare

3. Informații despre browser

4. Site-ul accesat

5. Site-ul de pe care utilizatorul a accesat site-ul nostru

6. Sub-paginile accesate de pe site-ul accesat

7. Durata șederii pe site

8. Data și ora vizitării site-ului

Informațiile generate de aceste fișiere text despre modul în care a fost utilizat site-ul sunt transmise unui server Google din SUA și stocate pe el. Google va folosi aceste informații ca să evalueze modul de utilizare a site-ului, să întocmească rapoarte despre activitatea de pe site pentru operatorii de site-uri și să ofere și alte servicii legate de activitatea de pe site și utilizarea internetului. Dacă prin lege se cere ca aceste informații să fie procesate de terțe părți în numele lui Google, Google va oferi aceste informații terțelor părți. Utilizarea lor este anonimă și se face sub pseudonim. Mai multe informații găsiți direct pe Google.

Dacă nu vreți ca Google Analytics să aibă acces la modul în care utilizați site-urile, instalați în browser-ul vostru un add-on de dezactivare. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, vizitați https://policies.google.com/privacy

7. Google Ads
Utilizăm module cookie dacă interacționați cu anunțurile noastre promovate prin intermediul Google Ads. Acestea ne permit să analizăm conversiile realizate de vizitatori după vizionarea website-ului și sa ne îmbunătățim calitatea anunțurilor noastre de promovare. Mai multe detalii despre Google Ads: https://policies.google.com/privacy
8. Facebook Custom Audiences
În contextul creat de publicitatea online diferențiată comportamental, folosim și noi instrumentele de comunicare oferite de rețeaua socială Facebook. Pentru mai multe informații despre scopul colectării datelor și despre procesarea și utilizarea lor ulterioară de către Facebook, precum și despre opțiunile de setare prin care vă puteți proteja confidențialitatea, vedeți politica de confidențialitate Facebook pe care o găsiți la www.facebook.com/policy.php. Dacă nu vreți să optați pentru Facebook Website Custom Audiences, accesați www.facebook.com.
9. Protecția utilizatorului
Pentru protecția utilizatorilor site-urilor www.idea-perpetua.ro, www.idea-perpetua.com și a Serviciilor Idea Perpetua, ne rezervăm dreptul ca în cazul folosirii abuzive a site-urilor și Serviciilor descrise să cercetăm, să raportăm și să inițiem acțiuni legale în limita maximă permisă de lege.