title
 

Finantare pentru achizitie echipamente agricole in 2016 – PNDR

In luna martie a anului 2016, Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale pregateste lansarea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

Pentru a pregati fermierii ce doresc sa aplice cu un proiect in sesiunea aceasta, o sa prezentam oportunitatile de finantare prin intermediul a doua submasuri destinate atat tinerilor fermieri ce se instaleaza pentru prima data ca sefi a unei exploatatii agricole, cat si a fermierilor activi.:

Submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (sustinerea tinerilor sub 40 de ani în a desfasura activitati agricole)

Submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole” (modernizarea exploatatiei existente sau infiintarea de noi activitati agricole).

 

 

SUBMASURA 4.1 – INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

In cadrul acestei sub-masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordata celor de dimensiuni medii si asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Sprijinul va prioritiza fermele de dimensiuni medii (adica exploatatiile agricole ,avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 euro SO valoarea productiei standard) si formele asociative ale fermelor de mici dimensiuni si medii, cu scopul stimularii consolidarii exploatatiilor agricole.

 

Sprijinului acordat prin intermediul submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole” va contribui la:

 

Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitetii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute
Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale
Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii
Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate

 

Beneficiarii acestei submasuri sunt:


Fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

Cooperativele agricole si grupurile de producători

Operatiuni/Actiuni eligibile pentru suport:

Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii, precum si infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari. .

Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013

Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara int-un proiect de investitii la nivel de ferma;

Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei.

Investitii in procesarea produselor agricole* la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).

Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor

 

*Materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

 

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat
Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv
Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci
Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):
1. Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

2. Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor

3. Contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat

CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI:

• Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard);
• Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub – masura;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
• Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
• Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1;
• In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru intetegerea masurii.”
• Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);
• Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013);
• Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%,
• Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;

 

Sume (aplicabile) si rata sprijinului:

 

I. IN CAZUL FIRMELOR AVAND DIMENSIUNEA PANA LA 500.000

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de

30%

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil nu va depasi:

 

• in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
• in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
• in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul:

• Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305);
• Proiectelor integrate;
• Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;
• Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;
• Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 


II. IN CAZUL FIRMELOR AVAND DIMENSIUNEA PESTE 500.000

 

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de

30%

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil nu va depasi:

 

• in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
• in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
• in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% in cazul:

• Proiecte integrate;
• Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;
• Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

 


III. IN CAZUL COOPERATIVELOR SI GRUPURILOR DE PRODUCATORI – 50% INTENSITATE DE SPRIJIN FARA A DEPASI MAXIMUM 2.000.000 EURO INDIFERENT DE TIPUL INVESTITIEI

 

Rata maxima a sprijinului combinat nu va depasi

90%

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare:

 

• Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori) si a proiectelor integrate;
• Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;
• Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013;
• Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Sursa: AFIR – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Ghidul Solicitantului – Submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole” – Fisa Submasurii 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”

Va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare. Nu ezitati sa ne contactati!
 

Posteaza un comentariu