CONTEXT, INTRODUCERE IMM

Studiile realizate la nivelul Uniunii Europene arata faptul ca peste 90% din intreprinderi sunt IMM-uri (intreprinderi mici si mijlocii), acestea reprezentand de altfel baza cresterii economice sustenabile precum si rezolvarea problemelor legate de rata ridicata a somajului.

Totusi, in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, Romania este pe o pozitie inferioara, statisticile indicand urmatoarele: locul 28 la densitatea de IMM-uri active si locul 17 in contributia la valoarea adaugata creata de IMM-uri.

Potrivit Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2020, se urmareste cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii din Romania cu peste 40% in urmatorul exercitiu financiar european.

Astfel, pentru micii intreprinzatori sau pentru cei ce vor sa devina intreprinzatori, exista posibilitati de finantare nerambursabila asigurate atat de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Regional, cat si de Bugetul Statului Roman.

CLASIFICARE TIPURI DE INTREPRINDERI

Microintreprindere

Intre 0 si 9 salariati (inclusiv) si cifra de afaceri anuala neta sau active totale sub 2 milioane de euro, echivalent in lei.

Intreprindere mica

Intre 10 si 49 salariati (inclusiv) si cifra de afaceri anuala neta sau active totale sub 10 milioane de euro, echivalent in lei.

Intreprindere mijlocie

Intre 50 si 249 de salariati (inclusiv), cifra de afaceri anuala neta sau active totale sub 50 milioane de euro, echivalent in lei si active totale de pana in 43 milioane de euro, echivalent in lei


PROGRAME FINANTARE INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII


Programul Operational Regional 2014 – 2020


Programe de finantare ale IMM-urilor de la Bugetul de StatOportunitati de finantare IMM


Programul Operational Regional 2014 – 2020 – Axa Prioritara 2 – Prioritatea de investitii 2.1


PERIOADA APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR

27.07.2016 – 27.01.2017

SURSA DE FINANTARE

Fondul European de Dezvoltare Regionala

ALOCARE FINANCIARA

877.11 milioane de euroOBIECTIVE

Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala
Cresterea numarului mediu de angajati

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest
Nord Vest, Centru


VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI

Valoarea totala eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro.

25000
200000


BENEFICIARI ELIGIBILI

Beneficiarii eligibili sunt microintreprinderile care intrunesc urmatoarele conditii:

0 – 9 salariati

Un numar de salariati cuprins intre 0 si 9 (inlusiv);

2 milioane euro

Cifra de afaceri anuala neta sau active totale sub 2 milioane de euro, echivalent in lei

CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE

Solicitantul indeplineste urmatoarele criterii:
  • A desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal;
  • A avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal;
  • Are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare;
  • Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban;
  • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul prioritatii de investitii.

ACTIVITATILE/INVESTITIILE FINANTABILE

Solicitantul indeplineste urmatoarele criterii:
  • Investitii in active corporale;
  • Investitii in active necorporale;
  • Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii;
  • Servicii de consultanta .Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri SLR-D 2016


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE

Data de la care este activa inregistrarea si completarea on-line a planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii va fi comunicata pe site-ul institutiei (www.aippimm.ro) cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.

OBIECTIV

Incurajarea si stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri.

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti – Ilfov


SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

22.700.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

501 proiecte

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;
Nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Contributia benediciarului trebuie sa fie de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

BENEFICIARI ELIGIBILI

Programul acorda finantare pentru microintreprinderile nou infiintate
Intre 0 si 9 salariati (inclusiv)
Cifra de afaceri anuala de pana in 2 milioane de Euro
Forma de infiintare SRL-D
Intrepinrzator care desfasoara pentru prima data activitate economica
CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE
ACTIVITATI / INVESTITII FINANTABILEProgramului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – COMERT SERVICII 2016


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE


Apelul de depunere al proiectelor se va deschide in data de 12 iulie 2016.

OBIECTIVE

Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata

SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

21.049.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

156 proiecte

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti – Ilfov

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI:

Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului
BENEFICIARI ELIGIBILI
CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE

INVESTITII FINANTABILE

Achizitionarea de:
Echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii)
Cititoare pentru cod de bare
Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
Aparate de marcat electronice fiscale
Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Electro si motostivuitoare
Active necorporale
Brevete de inventie
Marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente)
Software pentru comertul on-line
Software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Achizitionarea de bunuri apartinand subgrupelor:
3.1 Mobilier
3.2 Aparatura birotica
3.3 Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
Software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Achizitionarea de autoutiitare din categoria N1, N2, N3
Certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupational/sigurantei alimentelor
Consultanta
Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor oferiteProgramul national multianual de microindustrializare MICROINDUSTRIALIZARE 2016


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE


Apelul de depunere al proiectelor se va deschide in luna iulie a anului 2016.

OBIECTIVE

Sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura;
Cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

60.890.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

244 proiecte

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti – Ilfov

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar.

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI:

Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
BENEFICIARI ELIGIBILI PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE BUCURESTI - ILFOV
BENEFICIARI ELIGIBILI PENTRU CELELALTE 7 REGIUNI DE DEZVOLTARE
Conditii cheie de eligibilitateExemple de domenii de activitate finantabileInvestitii finantabile
Societatile indeplinesc urmatoarele criterii:
• Au capital social integral privat;
• Au cel putin 2 exercitii financiare incheiate la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
• Angajeaza pana la depunerea decontului minim 2 salariati pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi.
• Mentin numarul de salariati pe perioada nedeterminata existenti la momentul inscrierii on-line a planului de afaceri
• Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica
• Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului.
• Industria alimentara
• Fabricarea produselor textile
• Fabricarea articolelor de imbracaminte
• Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
• Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
• Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
• Industria metalurgica
• Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
• Fabricarea echipamentelor electrice
• Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
• Fabricarea de mobila
• Achizitionarea de echipamente tehnologice
• Aparate si instalatii de masura control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
• Aparate de marcat electronice fiscale
• Autoutilitare din categoria N1, N2, N3
• Active necorporale
-Brevete de inventie
-Marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente)
-Software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
• Echipamente IT, tehnica de calcul
• Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie
• Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele:
-3.1 Mobilier
-3.2 Aparatura birotica
-3.3 Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
• Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate
• ConsultantaProgramul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START 2016


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE

Data previzionata de lansare a apelului de depunere a proiectelor este sfarsitul lunii iulie 2016.

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti – Ilfov

OBIECTIVE

Stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii
Imbunatatirea performantelor economice ale celor existente
Cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare
Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

17.000.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

Aproximativ 141 de proiecte

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar.

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Microintreprinderi
Cu un numarcuprins intre 0 si 9 salariati (inclusiv) si o cifra de afaceri anuala de pana in 2 milioane de Euro.
Intreprinderi mici si mijlocii
Cu un numar cuprins intre 10 si 249 salariati (inclusiv), o cifra de afaceri anuala neta de pana in 50 mil. Euro si active totale de pana in 43 mil. Euro.
CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE
INVESTITII FINANTABILEProgramul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE

Apelul de depunere al proiectelor se va deschide in luna iulie a anului 2016.

REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucuresti – Ilfov

OBIECTIVE

Stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural
Cresterea numarului de locuri de munca si al IMM in mediul rural
Facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul rural la sursele finantare
Reducerea discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural

SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

25.900.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

Aproximativ 207 de proiecte

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
BENEFICIARI ELIGIBILI
CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE
INVESTITII FINANTABILEProgramului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii – FEMEIA MANAGER 2016


DATA LANSARII APELULUI DE DEPUNERE

Apelul de depunere a proiectelor se va deschide in data de 12 iulie 2016.

OBIECTIV

Dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

SURSA DE FINANTARE

Bugetul Statului Roman

ALOCARE FINANCIARA

500.000 lei

NUMAR ESTIMAT DE PROIECTE FINANTABILE

10 proiecte

CONTRIBUTIE NERAMBURSABILA

Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Microintreprinderi
Persoane Fizice Autorizate (PFA)
Intreprinderi individuale
REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE
CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE
ACTIVITATI/INVESTITII FINANTABILE