Title Image

5 metode de dezvoltare profesională pentru antreprenori

Este comună situația în care activitățile de micro-management specifice conducerii afacerii ocupă majoritatea timpului antreprenorilor, iar acele activități îndreptate către dezvoltarea profesională și personală sunt amânate sau chiar desconsiderate. Însă, putem conveni de asemenea faptul că afacerea și rezultatele acesteia reflectă persoana/persoanele responsabile cu conducerea și realizarea strategiei, aptitudinile lor și cunoștințele aplicabile.

Prin actualizarea cunoștințelor existente și explorarea unor noi concepte și tehnici, antreprenorul se pregătește de fapt pentru dezvoltarea afacerii sale și abordarea unor noi provocări, pe lângă evoluția sa profesională și personală. În funcție de preferințele în materie de învățare și exercițiu sau de obiectivele propriu-zise, se pot identifica cinci metode la care antreprenorii pot apela pentru a își extinde regulat cunoștințele și îndemânările.

 

1. Coaching

Orientat spre rezultate pragmatice și obiective realizabile, Coaching-ul constă în desemnarea unei persoane cu experiență (coach) în domeniul ales pentru a îndruma, supraveghea și evalua persoana ce are nevoie să învețe sau să deprindă noi cunoștințe și practici. În contextul unui business, Coaching-ul poate fi folosit drept proces al dezvoltării angajaților prin desemnarea unui coach chiar din interiorul companiei (de ex. un angajat cu vechime, un manager, un responsabil cu resursele umane etc.).

În schimb, pentru un antreprenor, un coach extern care poate activa inclusiv drept consultant, poate asista în atingerea unor obiective clare și agreate implicit: eficientizarea comunicării în general și în mediul profesional, crearea culturii organizaționale, îmbunătățirea managementului proiectelor, trasarea strategiilor de dezvoltare a companiei etc. Toate eforturile de instruire și evaluare sunt încadrate într-un interval de timp pentru a se putea cuantifica progresul realizat de către antreprenor după mai multe sesiuni individuale de Coaching.

 

2. Mentoring

Similar Coaching-ului, întrucât presupune un parteneriat de învățare și dezvoltare între o persoană cu experiență vastă (mentor) și o persoană care urmărește să asimileze noi cunoștințe (mentee), Mentoring-ul asigură în plus un sprijin psihosocial perceput de destinatar ca relevant pentru muncă și dezvoltare profesională. Printre tehnicile cele mai relevante pentru Mentoring-ul pentru antreprenori se numără:

  1. Accompanying (Însoțirea): Reprezintă participarea în mod activ a mentorului la procesul de dezvoltare a mentee-ului; cei doi discută, planifică și acționează împreună pentru ca obiectivele setate să fie atinse și pentru ca mentee-ul să ajungă la condiția psiho-emoțională vizată;
  2. Catalyzing (Catalizarea): Se bazează pe presupunerea conform căreia procesul de învățare poate avansa doar în condițiile unui nivel critic de presiune în vederea schimbării; mentorul induce un sentiment de urgență cu privire la nevoia antreprenorului de a-și schimba anumite practici și metode de gândire pentru a se putea dezvolta, împreună cu afacerea sa;
  3. Showing (Demonstrarea): Este asistarea prin exemplu; mentorul se asigură de faptul că indicațiile sale pentru mentee sunt însoțite de un model prin propria persoană și relaționare cu cei din jur, prin propriul comportament și raționament. Prin această tehnică este evidențiată importanța credibilității pentru un Mentoring de calitate.

3. Self-Development

Potrivit celor a căror motivație și voință pornesc de la factori interni și a căror convingere este că nevoia pentru schimbare și creștere trebuie adoptată în rutina zilnică, Self-Development-ul presupune auto-responsabilizarea cu propria dezvoltare personală și profesională.

Această metodă este destinată antreprenorilor autodidacți, conștienți de sine și care tind să se autoevalueze constant pentru a determina ce anume necesită schimbare, aprofundare sau învățare. Pe lângă acest simț al sinelui, antreprenorului îi vor fi utile curiozitatea, angajamentul și flexibilitatea pentru a obține rezultatele dorite prin Self-Development. Următoarele sunt tehnicile propriu-zise pe care antreprenorii le pot adopta pentru Self-Development:

 

  1. Citirea mai multor cărți, dintre care o pondere majoritară să abordeze subiecte de business (formarea strategiilor, marketing, finanțe, gestionarea unei echipe etc.), iar restul subiectelor pot varia în funcție de interesele proprii cu relevanță în lumea cotidiană (politică, evenimente interne și externe, cultură etc.);
  2. Urmărirea periodică a unor cursuri; fie online pe platforme dedicate, fie într-un cadru organizat unde, în plus, se poate face Networking, o astfel de aprofundare a cunoștințelor în materie de antreprenoriat, management, strategii de business etc. poate crește considerabil nivelul de performanță profesională;
  3. Îmbunătățirea organizării timpului (time management); majoritatea responsabilităților antreprenorilor provin din gestionarea afacerii, însă maniera în care aceștia își organizează sarcinile ține de dezvoltarea personală, anume organizarea timpului disponibil și eficiența cu care sunt setate prioritățile astfel încât continua creștere a afacerii să fie vizată constant.

 

4. Networking

Tiparul stabilit de celelalte metode de dezvoltare profesională este un proces liniar care pornește cu setarea obiectivelor de dezvoltare și termină cu obținerea unor rezultate cuantificabile. Networking-ul presupune asimilarea informațiilor și ideilor, precum și recunoașterea unor oportunități de afaceri, într-un context adesea informal prin interacționarea cu mai mulți profesioniști din domeniu.

Scopurile antreprenorului în cadrul unui astfel de eveniment pot include identificarea și cunoașterea unor potențiali parteneri pentru proiecte viitoare și informarea cu privire la noi trenduri din domeniile de business relevante. Mai mult, schimbarea de opinii și cunoștințe privind practicile folosite în afaceri, precum și relatările unor situații concrete de urgență și dezamorsarea acestora se pot dovedi indispensabile pentru activitatea ulterioară. Oportunitățile de Networking pot fi identificate în cadrul conferințelor, prezentărilor, cursurilor, simpozioanelor etc.

 

5. Training

A doua metodă de dezvoltare profesională care implică participarea în cadrul unui colectiv, Training-ul presupune distribuirea cunoștințelor atât în mod teoretic, cât și practic. Participanților le sunt explicate concepte și metodologii pentru ca ulterior aceștia să le aplice prin exerciții relevante și cu grad de dificultate progresiv. Astfel, sunt deprinse noi competențe specifice sau se aprofundează cele existente pentru profesarea în domeniul în cauză.

Antreprenorilor le pot fi utile sau chiar necesare numeroase Training-uri care ating subiecte din sfera gestionării unui business: managementul proiectelor și al oamenilor, abilități de negociere și leadership, comunicarea, vorbitul în public și abilitățile de prezentare, formarea strategiilor și a culturii organizaționale și multe altele. Un alt avantaj al Training-ului este adesea formarea unor conexiuni utile între participanți, sesiunile integrate de Networking fiind foarte apreciate în general și chiar percepute de potențiali participanți drept principalul beneficiu al înscrierii.

Întrucât Training-ul a ajuns la nivel de industrie în ultimele două decenii, competiția între furnizori este intensă. Antreprenorii în căutare de instruire și noi informații relevante pentru activitatea lor optează pentru acele oferte care se diferențiază prin valoarea reprezentată de profesionalismul și experiența trainerilor sau de elementele personalizate (planuri de afaceri adaptate fiecărui participant sau strategii de afaceri construite în cadrul Training-ului).

Training-ul este metoda considerată de către echipa Idea Perpetua ca fiind ideală pentru o dezvoltare completă a îndemânărilor și cunoștințelor necesare unui antreprenor, în special dacă tocmai a început sau dorește să înceapă un start-up. Considerăm importante mai ales eforturile de a personaliza experiența participanților din cadrul unui Training și de a le facilita instrumente utile pentru activitatea de antreprenori. Așadar, începând cu Martie 2020, vom susține un Workshop de Antreprenoriat ce are ca scop pregătirea riguroasă pentru lansarea unei afaceri și certificarea competențelor antreprenoriale.

Despre autor:

Octavian C

Octavian Crivăț

Junior Marketing Consultant

 

Octavian urmează un program de BBA (Bachelor of Business Administration) în cadrul Academiei de Studii Economice din București. În cadrul Idea Perpetua, Octavian implementează proiecte de Consultanță în Antreprenoriat, Consultanță în Marketing Online și Consultanță în Branding. Totodată, Octavian este orientat spre atingerea obiectivelor clienților legate de creșterea cifrei de afaceri, creșterea portofoliului de clienți, dezvoltarea relației cu stakeholderii și creșterea notorietății de brand în mediul online.

TAGS > , , , , , , , , ,

Post a comment