Dicționar Start-up

Venture capital

Venture capital sau capitalul de risc este o formă de finanțare prin fonduri proprii, unde afacerile mici și mijlocii care previzionează creșteri sustenabile pe termen lung pot obține diferite tipuri de investiții cu scopul dezvoltării întreprinderii, expansiunii pe noi piețe sau integrarea de noi produse, servicii și metode....

Read More

Value chain

Noțiunea de lanț al valorii reprezintă un model de business care descriere toate activitățile necesare pentru crearea unui produs sau serviciu. ...

Read More

Managementul experienței

Managementul experienței reprezintă efortul unei organizații de a măsura și îmbunătăți experiența pe care o asigură clienților, dar și părților interesate precum: furnizori, angajați, vanzători și investitori....

Read More

Bootstrapping

Bootstrapping reprezintă practica antreprenorilor de a-și finanța singuri start-up-ul și de a folosi exclusiv resurse proprii....

Read More

Kanban

Kanban provine din limba japoneză și înseamnă tablă cu semne sau reprezentare vizuală. Metodologia Kanban a fost introdusă în afaceri de către Toyota din 1943 și se află în continuă dezvoltare de atunci....

Read More

Sprint

Sprint-ul este o planificare a sarcinilor de lucru pe o perioadă de 2-4 săptămâni. Sprint-ul cuprinde o secțiune numită backlog, care cuprinde toate sarcinile de lucru ce trebuie realizate în vederea implementării cu succes a proiectului....

Read More

Agile

Agile este o metodă de gestionare a sarcinilor de lucru și a echipelor ce presupune existența unui flux continuu de lucru, adaptabil nevoilor echipelor ce îl utilizează....

Read More

Dezvoltare lean

Conceptul de dezvoltare lean se referă la dezvoltarea de produse și servicii utilizând metodologia lean, fiind adoptată la scară largă de către Toyota și mai târziu de companiile de dezvoltare software....

Read More

Waterfall management

Management-ul waterfall este tipologia clasică de abordare a gestionării unui proiect. Acest proces presupune înlănțuirea secvențială a etapelor proiectului....

Read More

Trial and Error

Trial and error este procesul de încercare continuă până se ajunge la un rezultat optim urmărit. Procesul trial and error nu trebuie să fie unul gestionat activ, ci mai degrabă trebuie să fie un sistem continuu de optimizare în vederea obținerii rezultatelor sperate....

Read More