Antreprenoriat

 

Romania Profesionala – Resurse Umane Competitive

Uniunea Europeana, prin politica de competitivitate, si-a stabilit ca obiectiv crearea unor conditii optime pentru competitivitate prin accelerarea adaptarii industriei la schimbarile structurale, incurajarea unui mediu favorabil initiativei si dezvoltarii intreprinderilor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii, promovarea unui mediu propice cooperarii dintre intreprinderi si favorizarea unei mai bune exploatari a potentialului industrial al politicilor de inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica, politici de o importanta cruciala in contextul concurentei mondiale. Rezultatele asteptate ca urmare a acordarii sprijinului financiar in cadrul acestui apel de proiecte fac referire la numarul crescut de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc. standard…

Detalii

Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”

Obiectivul apelului: Cresterea competitivitatea intreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun. Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/coorporative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi: Regiuni eligibile pentru finantare Contributia beneficiarului Pentru a garanta ca investitia este viabila, beneficiarul trebuie sa aduca o contributie financiara (confinantarea) din resurse proprii sau atrase, neafectata de elemente de ajutor public, dupa cum urmeaza: Beneficiarii eligibili Conditii cheie de eligibilitate: Activitatile/investitiile…

Detalii

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – sesiunea 2017

Obiectivul apelului: Sprijinirea operatorilor economici, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora. Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi Guvernul Romaniei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Regiuni eligibile pentru finantare Beneficiarii eligibili Conditii cheie de eligibilitate: Activitatile/investitiile finantabile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici. Pentru mai multe informatii legate de Grila de evaluare/punctare a proiectului vizualizati documentul Grila de evaluare. Daca doriti mai multe detalii privind procesul de…

Detalii

Programul „START-UP NATION ROMANIA”

Obiectivul apelului: Stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora. Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene. Regiuni eligibile pentru finantare Beneficiarii eligibili Activitatile/investitiile finantabile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti „Hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii” disponibil aici si Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici. Pentru mai multe informatii…

Detalii

Oportunitati de finantare prin Programul DIASPORA START-UP

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti Prioritatea de investitii 8.III – Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare Regiuni eligibile pentru finantare Etape cadru de implementare Contributia beneficiarului Cheltuieli eligibile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Diaspora Start Up”. De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Detalii

Oportunitati de finantare prin Programul Romania Start Up Plus

Apel de proiecte POCU Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana Etapele obligatorii ale proiectului Solicitantii eligibili Criterii de eligibilitate ale solicitantului(Capacitatea operationala) Solicitantul a implementat cel putin un proiect cu finantare nerambursabila (in calitate de beneficiar sau partener) finantat de una dintre urmatoarele entitati: Alte informatii esentiale O persoana fizica nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat decat in maxim 1 societate infiintata prin Programul Romania Start Up Plus. Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Detalii

Modificari ale cadrului legislativ privind Achizitiile Publice in 2016

In data de 19 mai 2016 a fost adoptat noul cadrul legislativ privind derularea procedurilor de achizitie publica prin publicarea in Monitorul Oficial a Legii 98/2016. Va prezentam in continuare cateva aspecte cheie si modificari esentiale ale cadrului legislativ, comparativ cu vechile prevederi din OUG 34/2006 Noul pachet legislativ a fost initiat in vederea transpunerii noilor directive europene privind achizitiile publice in legislatia romaneasca: Obiectivele reformei legislative au vizat:   SECURITATE JURIDICA Definirea clara a unor concepte/notiuni/mecanisme (decizii CJUE)   SIMPLIFICARE   CELERITATE Reducere de termene   DEFINIREA PRECISA A NEVOILOR   FACILITAREA ACCESULUI PENTRU IMM-URI  UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR:…

Detalii

Informatii actuale despre finantarea microintreprinderilor prin POR 2014 – 2020 – Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi

In data de 22.06.2016, Idea Perpetua a participat la un seminar de informare pentru solicitantii de fonduri nerambursabile destinate dezvoltarii microintreprinderilor, organizat de ADR Centru la Camera de Comert si Industrie Brasov. Pe parcursul seminarului au fost oferite informatii de interes pentru potentialii solicitanti ai fondurilor nerambursabile prin intermediul prioritatii de investitii 2.1. Aceste informatii vor fi evidentiate in prezentul articol. Prezentarea conditiilor de finantare pentru Prioritatea de investitii 2.1.A. OBIECTIVE REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE Regiunile eligiblile pentru finantare sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI Valoarea totala…

Detalii

POCU 4.2 – DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA IN COMUNITATILE MARGINALIZATE NON-ROME

In data de 16 mai a fost deschis apelul de proiecte 4.2 – Dezvoltare locala integrata in comunitatile marginalizate. Acest apel de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate non-rome localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu). Proiectele care urmeaza sa fie finantate in cadrul Obiectivului specific 4.2. sunt menite sa contribuie si la implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei. Bugetul alocat programului “Incluziunea sociala si combaterea saraciei” este de 131.270.125,41 euro, fiind constituit atat din din contributia UE, cat si din contributia nationala, fiind vizate doar regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia….

Detalii

SRL-D 2016 – Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri

La data de 23 martie, Departamentul Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a lansat spre consultare „Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri”. Programul este menit sa stimuleze dezvoltarea microintreprinderilor in anul 2016, prin oferirea oportunitatilor de finantare catre intreprinzatorii debutanti in afaceri. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri este finantat din Bugetul de Stat cu o suma de 22.700.000 lei pentru cele 8 regiuni de dezvoltare. Data estimata de…

Detalii