Idea Perpetua

 

Oportunitati de finantare prin Programul Romania Start Up Plus

Apel de proiecte POCU Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana Etapele obligatorii ale proiectului Solicitantii eligibili Criterii de eligibilitate ale solicitantului(Capacitatea operationala) Solicitantul a implementat cel putin un proiect cu finantare nerambursabila (in calitate de beneficiar sau partener) finantat de una dintre urmatoarele entitati: Alte informatii esentiale O persoana fizica nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat decat in maxim 1 societate infiintata prin Programul Romania Start Up Plus. Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Detalii

POCU Axa prioritara 6 – Scoala pentru toti

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”. Interventiile sprijinite prin acest apel pun in centrul lor COPILUL si NEVOILE sale si stabilesc directii de actiune a caror menire trebuie sa fie inlaturarea obstacolelor care il impiedica sa mearga la scoala (servicii destinate copilului si familiei), precum si transformarea mediului scolar intr-unul prietenos, capabil…

Detalii

Informatii actuale despre ajutorul financiar nerambursabil prin intermediul Programelor finantate din Bugetul Statului Roman

In data de 05.07.2016, echipa de consultanti ai Idea Perpetua a participat la o sesiune de informare privind programele nationale de asistenta financiara nerambursabila, finantate din Bugetul Statului Roman, organizata la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Pe parcursul sesiunii au fost oferite informatii de interes pentru potentialii beneficiari ai programelor. Aceste informatii vor fi evidentiate in prezentul articol. Echipa de consultanti Idea Perpetua ofera servicii de consultanta in scriere de proiecte cu un grad ridicat de valoare adaugata pentru beneficiari si comunitate. De asemenea, compania noastra furnizeaza servicii de Management de Proiect prin asistarea beneficiarilor in…

Detalii

Modificari ale cadrului legislativ privind Achizitiile Publice in 2016

In data de 19 mai 2016 a fost adoptat noul cadrul legislativ privind derularea procedurilor de achizitie publica prin publicarea in Monitorul Oficial a Legii 98/2016. Va prezentam in continuare cateva aspecte cheie si modificari esentiale ale cadrului legislativ, comparativ cu vechile prevederi din OUG 34/2006 Noul pachet legislativ a fost initiat in vederea transpunerii noilor directive europene privind achizitiile publice in legislatia romaneasca: Obiectivele reformei legislative au vizat:   SECURITATE JURIDICA Definirea clara a unor concepte/notiuni/mecanisme (decizii CJUE)   SIMPLIFICARE   CELERITATE Reducere de termene   DEFINIREA PRECISA A NEVOILOR   FACILITAREA ACCESULUI PENTRU IMM-URI  UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR:…

Detalii

Informatii actuale despre finantarea microintreprinderilor prin POR 2014 – 2020 – Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi

In data de 22.06.2016, Idea Perpetua a participat la un seminar de informare pentru solicitantii de fonduri nerambursabile destinate dezvoltarii microintreprinderilor, organizat de ADR Centru la Camera de Comert si Industrie Brasov. Pe parcursul seminarului au fost oferite informatii de interes pentru potentialii solicitanti ai fondurilor nerambursabile prin intermediul prioritatii de investitii 2.1. Aceste informatii vor fi evidentiate in prezentul articol. Prezentarea conditiilor de finantare pentru Prioritatea de investitii 2.1.A. OBIECTIVE REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE Regiunile eligiblile pentru finantare sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI Valoarea totala…

Detalii

REALIZAREA ANALIZEI DE TEREN LA NIVELUL COMUNITATILOR ROME PENTRU FUNDAMENTAREA CERERII DE FINANTARE POCU 4.1.

CONTEXT La data de 16 mai 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe platforma MySMIS apelul de depunere a proiectelor cu finantare europeana prin Programul Operational Capital Uman (POCU). Prin intermediul acestei linii de finantare se urmareste realizarea Obiectivului Specific 4.1 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate. Printr-o abordare integrata, sunt vizate realizarea si implementarea cu succes a unor proiecte care sa aiba ca fundament probleme reale identificate la nivelul comunitatilor in risc de saracie si excluziune sociala….

Detalii

POR 5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL

In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban. Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la: In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, finantat prin Fondul Europrean de Dezvoltare Regionala (FEDR) cu o suma de 466,5 milioane euro pentru axa prioritara 5, se vor putea solicita finantari si implementa proiecte in toate regiunile de dezvoltare din Romania.   CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov rata de cofinantare din partea beneficiarului…

Detalii

POCU 4.2 – DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA IN COMUNITATILE MARGINALIZATE NON-ROME

In data de 16 mai a fost deschis apelul de proiecte 4.2 – Dezvoltare locala integrata in comunitatile marginalizate. Acest apel de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate non-rome localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu). Proiectele care urmeaza sa fie finantate in cadrul Obiectivului specific 4.2. sunt menite sa contribuie si la implementarea Pachetului Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei. Bugetul alocat programului “Incluziunea sociala si combaterea saraciei” este de 131.270.125,41 euro, fiind constituit atat din din contributia UE, cat si din contributia nationala, fiind vizate doar regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia….

Detalii

POCU 4.1 – DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA IN COMUNITATILE MARGINALIZATE ROME

In data de 16 mai a fost deschis apelul de proiecte 4.1 – “Dezvoltare locala Integrata in comunitatile marginalizate rome. Acest program se adreseaza comunitatilor aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome. Se urmareste furnizarea de servicii integrate prin masuri de ocupare, de combatere a discriminarii, sociale/socio-medicale, locuire, educatie, asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, proprietate, de stare civila. Bugetul alocat pentru programul Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile marginalizate rome este de 219.002.325,88 , fiind constituit atat din contributia UE, cat si din contributia nationala. Sunt vizate toate cele…

Detalii

Cum se infiinteaza un ONG

Informatii generale despre ONG: O organizatie neguvernamentala (ONG) este o institutie care lucreaza independent fata de activitatea guvernului, desi unele ONG-uri sunt partial sau integral finantate de acesta. Din punct de vedere juridic, o organizatie neguvernamentala poate avea 3 forme juridice: Asociatie, Fundatie sau Federatie. Etapele infiintarii unui ONG:   Documente necesare: Precizari

Detalii