Idea Perpetua

 

Romania Profesionala – Resurse Umane Competitive

Uniunea Europeana, prin politica de competitivitate, si-a stabilit ca obiectiv crearea unor conditii optime pentru competitivitate prin accelerarea adaptarii industriei la schimbarile structurale, incurajarea unui mediu favorabil initiativei si dezvoltarii intreprinderilor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii, promovarea unui mediu propice cooperarii dintre intreprinderi si favorizarea unei mai bune exploatari a potentialului industrial al politicilor de inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica, politici de o importanta cruciala in contextul concurentei mondiale. Rezultatele asteptate ca urmare a acordarii sprijinului financiar in cadrul acestui apel de proiecte fac referire la numarul crescut de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc. standard…

Detalii

POCU Axa prioritara 6 – Masuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a scolii

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”. Interventiile sustinute prin acest apel au in vedere actiuni complementare de educatie prin oportunitati de invatare formala si nonformala adresate elevilor din invatamantul obligatoriu aflati in situatii de risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv prin dezvoltarea si furnizarea de curriculum la decizia scolii orientat spre…

Detalii

Submasura 4.2 „Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”

Obiectivul apelului: Cresterea competitivitatea intreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adaugata, fara a afecta insa concurenta pe piata interna si comertul intracomunitar intr-o masura contrara interesului comun. Valoarea sprijinului nerambursabil Sprijinul nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/coorporative sau de 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi: Regiuni eligibile pentru finantare Contributia beneficiarului Pentru a garanta ca investitia este viabila, beneficiarul trebuie sa aduca o contributie financiara (confinantarea) din resurse proprii sau atrase, neafectata de elemente de ajutor public, dupa cum urmeaza: Beneficiarii eligibili Conditii cheie de eligibilitate: Activitatile/investitiile…

Detalii

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – sesiunea 2017

Obiectivul apelului: Sprijinirea operatorilor economici, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora. Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi Guvernul Romaniei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Regiuni eligibile pentru finantare Beneficiarii eligibili Conditii cheie de eligibilitate: Activitatile/investitiile finantabile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici. Pentru mai multe informatii legate de Grila de evaluare/punctare a proiectului vizualizati documentul Grila de evaluare. Daca doriti mai multe detalii privind procesul de…

Detalii

Programul „START-UP NATION ROMANIA”

Obiectivul apelului: Stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora. Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene. Regiuni eligibile pentru finantare Beneficiarii eligibili Activitatile/investitiile finantabile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti „Hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii” disponibil aici si Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici. Pentru mai multe informatii…

Detalii

Programul Operational Regional 2014 – 2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor Scopul prioritatii de investitie 2.2 este acela de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. In acest sens, sunt avute in vedere IMM-urile care sunt interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina…

Detalii

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 | Viitor pentru tineri II

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor Obiectivul specific 2.1: Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiuni le eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Obiectivul Specific 2.2: Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov,…

Detalii

POCU 2014 – 2020: Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii

Axa prioritara 6 – Educatie si competente Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii Obiectivul specific 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI Obiectivul Specific 6.14: Cresterea participarii la programe de invatare la locul de…

Detalii

Oportunitati de finantare prin Programul DIASPORA START-UP

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti Prioritatea de investitii 8.III – Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare Regiuni eligibile pentru finantare Etape cadru de implementare Contributia beneficiarului Cheltuieli eligibile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Diaspora Start Up”. De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Detalii

POCU – Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Axa prioritara 4 – Incluziunea Sociala si Combaterea Saraciei Prioritatea de investitii 9.IV – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general Sursa de finantare – Uniunea Europeana Sursa de finantare – Bugetul de Stat Alocarea financiara Valoarea proiectului Contributia beneficiarului Regiune mai putin dezvoltata Contributia beneficiarului Regiunea Bucuresti Ilfov Cheltuieli eligibile Alte informatii esentiale In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finantate proiecte cu acoperire nationala (element de eligibilitate proiect). In acceptiunea Ghidului Solicitantului – conditii specifice, proiect cu acoperire nationala este cel care indeplineste CUMULATIV pentru…

Detalii