title
 

Programul „START-UP NATION ROMANIA”

Obiectivul apelului: Incurajarea si stimularea spiritului antreprenorial al cetatenilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene.Alocarea financiara

2.000.000.000

Alocare financiara pentru Programul Start-up Nation Romania este de 2.000.000.000 lei.

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

In prezent nu este cunoscuta data de lansare a apelului de depunere a proiectelor finantabile prin prezentul program. Data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.


Regiuni eligibile pentru finantare

Nord - Est
Sud - Est
Sud - Muntenia
Sud - Vest Oltenia
Vest
Nord - Vest
Centru
Bucuresti – IlfovNumarul estimat de proiecte finantabile

Numarul maxim de proiecte finantabile este de 10.000 proiecte anuale.

Valoarea proiectului

Valoarea maxima a unui proiect este de 200.000 lei.


Beneficiarii eligibili


1. Intreprinderi unice in care exista cel putin una din relatiile urmatoare:
2. Pot beneficia de finantare de la bugetul statului in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:
3. Pot beneficia de finantare din fonduri europene in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate enumerate anterior la punctul 2, precum si urmatorul criteriu de eligibilitate:


Activitatile/investitiile finantabile


Activitatile/investitiile finantabile
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN (ajutorului financiar nerambursabil), in limita maxima a 10000 lei;
 • Achizitionarea de active necorporale referitoare la software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) – aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).

Alte informatii esentiale

Cererile de finantare trebuie sa includa mod obligatoriu activitatea de ”Organizare si derulare a programelor de invatare la locul de munca”(conditie de eligibilitate);
Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea planului de afaceri, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru;
Spatiile pentru care cheltuielile cu chiria sunt eligibile nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Decontarea se face intr-o singura transa pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnarii contractului pana la momentul depunerii cererii de plata;
Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente chiriei si activelor necorporale amortizabile asociate planului de afaceri, precum licente, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare nu pot depasi 40% din costurile totale eligibile aferente planului de afaceri;
Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse;
Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului “Start-up Nation - Romania” o singura data;
Societatile care au beneficiat sau beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Capital Uman (cererile de propuneri de proiecte nr.18, 19, 20, 89) nu vor fi eligibile in cadrul prezentului Program;
Echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi si pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Beneficiarii ajutorului de minimis. au obligatia de a raporta efectele participarii la program catre O.T.I.M.M.C. pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului.
Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti „Hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii” disponibil aici si Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici.

Pentru mai multe informatii legate de Grila de evaluare/punctare a proiectului vizualizati documentul Grila de evaluare.

Vizualizati Grila de evaluare

De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.


Bogdan Istrate

Junior Consultant

bogdan.istrate@idea-perpetua.com

 

+40 746 493 698

Post a comment