title
 

POCU Axa prioritara 6 – Scoala pentru toti

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Interventiile sprijinite prin acest apel pun in centrul lor COPILUL si NEVOILE sale si stabilesc directii de actiune a caror menire trebuie sa fie inlaturarea obstacolelor care il impiedica sa mearga la scoala (servicii destinate copilului si familiei), precum si transformarea mediului scolar intr-unul prietenos, capabil sa atraga si sa mentina copilul in procesul educational (servicii destinate scolii si cadrelor didactice).

Titlul programului – “SCOALA PENTRU TOTI”


Sursa de finantare

Fondul Social European

Alocarea financiara

193.200.000 EURO

Regiuni eligibile pentru finantare

Regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
Regiunile mai dezvoltate: Bucuresti-Ilfov

Numarul estimat de proiecte finantabile

50 de proiecte mari (care includ mai multe scoli din mai multe judete), cu o valoare maxima de 1.500.000 euro
236 de proiecte mici care pot include o scoala sau mai multe scoli, din acelasi judet) cu o valoare maxima de 500.000 euro

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

Sistemul informatic MySmis 2014 va fi deschis in data de 1 august 2016 ora 10.00 si se va inchide in data de 30 septembrie 2016, ora 16.00.

Durata proiectului

Durata proiectului va fi de maximum 36 luni in interiorul carora sunt cuprinsi obligatoriu doi ani scolari.

Valoarea proiectului

Proiecte mari (care includ mai multe scoli din mai multe judete), cu o valoare maxima de 1.500.000 euro.
Proiecte mici (care pot include o scoala sau mai multe scoli, din acelasi judet) cu o valoare maxima de 500.000 euro.

Contributia beneficiarului

Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial - solicitant individual, nu în parteneriat (ONG) – 0%
Institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale – 2%
Institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari – 2%
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial – 5%


Obiectivul apelului

OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”.

OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

Solicitanti eligibili

 • MENCS si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
 • Institutii de invatamant (ISCED 0, 1-3) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala;
 • Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale);
 • Institutii de cult si asociatii religioase (cu exceptia 6.6);
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale (cu exceptia 6.6);
 • Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate (cu exceptia 6.2);
 • Organizatii neguvernamentale.

Conditiile cheie de eligibilitate

In contextul acestui apel sunt declarate eligibile doar proiectele in care se adreseaza in mod integrat masuri din cel putin doua categorii de actiuni( A, B, C)

A)Actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la educatie si prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii:

 • Activitati care se adreseaza nevoilor copiilor si familiei in ceea ce priveste accesul la servicii educationale, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar si material pentru copii
 • Servicii de informare, consiliere educationala, programe de educatie parentala si programe de mentorat pentru copii si familie

B)Actiuni destinate cresterii calitatii serviciilor educationale

 • Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate in crese, in gradinite si in scoli
 • Dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational
 • Desfasurarea de activitati de informare si constientizare locala

C)Actiuni destinate asigurarii resurselor umane calificate in educatie

 • Programe de instruire/crestere a capacitatii
 • Programe de instruire/cresterea a capacitatii persoanelor care fac parte din echipele manageriale
 • Atragerea cadrelor didactice calificate in scolile cu copii cu risc educationalAtragerea cadrelor didactice calificate in scolile cu copii cu risc educational
 • Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin profesional

Grila de evaluare/punctare a proiectului

Relevanta: 21- 30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Eficacitate: 21-30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Eficienta: 21 – 30 de puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 21, proiectul va fi declarat respins

Sustenabilitate: 7-10 puncte, daca scorul obtinut este mai mic de 7, proiectul va fi declarat respins
Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti ghidul „Scoala pentru toti”,

Vizualizati Ghidul Scoala Pentru Toti

De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.


Posteaza un comentariu