title
 

Oportunitati de finantare prin Programul Romania Start Up Plus

Apel de proiecte POCU

Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana

Etapele obligatorii ale proiectului

Etapa I: Educatie antreprenoriala

Etapa II: Implementarea planului de afaceri finantat din fonduri FSE

Etapa III: Program de mentorat si dezvoltarea afacerii

Etapa IEtapa IIEtapa III
Activitati specifice etapei
• Informarea publicului cu privire la programul de educatie antreprenoriala organizat in cadrul proiectului;
• Selectia grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului;
• Derularea programului de educatie antreprenoriala (minimum 80 ore/cursant) ce consta in: elaborarea planului de afaceri si stagiu de practica (minimum 8 ore).
• Selectia planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadru proiectului.
Detalii specifice etapei:
• Numar minim de cursanti: 350;
• Numar de planuri de afaceri aprobate in vederea finantarii: 35.
Activitati specifice etapei:
• Infiintarea societatilor beneficiare de ajutorul de minimis;
• Implementarea planurilor de afaceri selectate;
• Decontarea de catre solicitant a platilor aferente cheltuielilor de implementare a planurilor de afaceri.
Detalii specifice etapei:
• Perioada minima de functionare a afacerilor infiintate –18 luni;
• Locuri de munca create in cadrul fiecarui IMM finantat: – Minimum 2 locuri de munca cu norma intreaga, pe o durata de minimum 18 luni.
• Grantul maxim pentru un plan de afaceri aprobat: 40.000 euro.
Activitati specifice etapei:
• Monitorizarea activitatii IMM-urilor infiintate;
• Asigurarea sustenabilitatii ideii de business asumata in sensul dezvoltarii.

Durata proiectului

Perioada maxima de implementare a proiectului: 36 de luni.

Data estimata de lansare a apelurilor de proiecte

August 2016

Regiuni de dezvoltare eligibile pentru finantare

Toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia regiunii Bucuresti – Ilfov.

Valoarea maxima a proiectului – 5 000 000 euro

5000000

Solicitantii eligibili

Furnizori de FPC (Formare profesionala continua) autorizati, publici si privati;
Organizatii sindicale si patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
Asociatii profesionale;
Camere de comert si industrie;
ONG-uri;
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului(Capacitatea operationala)

Solicitantul a implementat cel putin un proiect cu finantare nerambursabila (in calitate de beneficiar sau partener) finantat de una dintre urmatoarele entitati:

Guvernul Romaniei;
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
Banca Europeana de Investitii;
Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internationala;
Guvernul Norvegiei;
Guvernul Chinez;
Guvernul Marii Britanii;
Organizatia Natiunilor Unite;
Guvernul Islandei, Guvernul Liechtenstein, Guvernul Luxemburg;
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;
UNICEF;
Uniunea Europeana;

Grup tinta eligibil

Persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere.
Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de actionari sau asociati in alte companii

Alocarea financiara

Alocarea financiara pentru fiecare regiune eligibila in vederea finantarii este de cate 15 milioane Euro;
Alocarea financiara totala: 105 milioane Euro. (Va fi sprijinita infiintarea a minimum 1575 de start-up-uri).
Criterii de eligibilitate ale solicitantului (Capacitatea tehnica)Contributia proprie a solicitantului (In functie de tipul de entitate)

Solicitantul dispune de capacitatea tehnica necesara implementarii proiectului, ce consta in:

Existenta capacitatii, conform documentelor statutare, de a desfasura actiuni de consiliere sau dezvoltare a IMM;
Dovada experientei in desfasurarea urmatoarelor activitati:
• Educatie antreprenoriala;
• Consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM;
• Se ia in considerare doar experienta de dupa data de 01.01.2012.

• ONG – 0% din valoarea totala eligibila a proiectului;
• Societati – 5% din valoarea totala eligibila a proiectului;
• Institutii publice finantate partial din Bugetul Statului – 2% din valoarea totala eligibila a proiectului;
• Institutii publice finantate integral din Bugetul Statului – 15% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Alte informatii esentiale

O persoana fizica nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat decat in maxim 1 societate infiintata prin Programul Romania Start Up Plus.


Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.


Posteaza un comentariu