title
 

Informatii actuale despre finantarea microintreprinderilor prin POR 2014 – 2020 – Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi

In data de 22.06.2016, Idea Perpetua a participat la un seminar de informare pentru solicitantii de fonduri nerambursabile destinate dezvoltarii microintreprinderilor, organizat de ADR Centru la Camera de Comert si Industrie Brasov.

Pe parcursul seminarului au fost oferite informatii de interes pentru potentialii solicitanti ai fondurilor nerambursabile prin intermediul prioritatii de investitii 2.1. Aceste informatii vor fi evidentiate in prezentul articol.

Prezentarea conditiilor de finantare pentru Prioritatea de investitii 2.1.A.

Perioada apelului de depunere a proiectelor

27.07.2016 – 27.01.2017

Sursa de finantare

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Alocare financiara

877.11 milioane de euro


OBIECTIVE

Consolidarea pozitiei pe piata a microintreprinderilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planul de Dezvoltare Regionala
Cresterea numarului mediu de angajati


REGIUNI ELIGIBILE PENTRU FINANTARE

Regiunile eligiblile pentru finantare sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.


VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI

Valoarea totala eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro.

25000
200000


BENEFICIARI ELIGIBILI

Beneficiarii eligibili sunt microintreprinderile care intrunesc urmatoarele conditii:

0 – 9 salariati

Un numar de salariati cuprins intre 0 si 9 (inlusiv);

2 milioane euro

Cifra de afaceri anuala neta sau active totale sub 2 milioane de euro, echivalent in lei

CONDITII CHEIE DE ELIGIBILITATE

Solicitantul indeplineste urmatoarele criterii:
 • A desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an fiscal;
 • A avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal;
 • Are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare;
 • Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban;
 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul prioritatii de investitii.

ACTIVITATILE/INVESTITIILE FINANTABILE

 • Investitii in active corporale;
 • Investitii in active necorporale;
 • Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii;
 • Servicii de consultanta .
INFORMATII DE INTERES OFERITE IN CADRUL CONFERINTEI
 • In cazul in care sistemul informatic nu va fi functional la data deschiderii apelului, cererile de finantare vor fi depuse in format fizic.
 • Solicitantii de proiecte trebuie sa detina in mod obligatoriu semnatura electronica pentru a se putea inregistra in sistemul MySMIS.
 • Locul de implementare al proiectului trebuie sa fie in mediul urban, insa sediul social poate fi in mediul rural sau in alta locatie decat cea a implementarii proiectului.
 • In cazul in care o societate este platitoare de TVA in momentul implementarii, aceasta poate opta pentru rambursarea TVA din bugetul proiectului.
 • In cazul in care se doreste infiintarea mai multor puncte de lucru in judete diferite, in cadrul aceluiasi proiect exista doua situatii:
  • Se poate obtine finantare pentru infiintarea/modernizarea/dotarea a doua sau mai multe puncte de lucru daca sunt cuprinse intr-un flux tehnologic continuu.
  • Nu se pot infiinta mai multe puncte de lucru cu activitate similara.

Echipa de consultanti Idea Perpetua ofera servicii de consultanta in scriere de proiecte cu un grad ridicat de valoare adaugata pentru beneficiari si comunitate. De asemenea, compania noastra furnizeaza servicii de Management de Proiect prin asistarea beneficiarilor in gestionarea activitatilor si a indicatorilor de performanta precum si activitati de monitorizare si raportare catre institutiile competente.


Pentru mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Posteaza un comentariu