Fonduri Europene

 

Programul „START-UP NATION ROMANIA”

Obiectivul apelului: Stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora. Sursa de finantare: Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene. Regiuni eligibile pentru finantare Beneficiarii eligibili Activitatile/investitiile finantabile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti „Hotararea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii” disponibil aici si Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare disponibila aici. Pentru mai multe informatii…

Read More

Programul Operational Regional 2014 – 2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor Scopul prioritatii de investitie 2.2 este acela de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. In acest sens, sunt avute in vedere IMM-urile care sunt interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina…

Read More

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 | Viitor pentru tineri II

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor Obiectivul specific 2.1: Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiuni le eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Obiectivul Specific 2.2: Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov,…

Read More

POCU 2014 – 2020: Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii

Axa prioritara 6 – Educatie si competente Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii Obiectivul specific 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI Obiectivul Specific 6.14: Cresterea participarii la programe de invatare la locul de…

Read More

Oportunitati de finantare prin Programul DIASPORA START-UP

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti Prioritatea de investitii 8.III – Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare Regiuni eligibile pentru finantare Etape cadru de implementare Contributia beneficiarului Cheltuieli eligibile Alte informatii esentiale Pentru a obtine informatii detaliate privind aceasta oportunitate de finantare, va incurajam sa descarcati si sa parcurgeti Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Diaspora Start Up”. De asemenea, daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Read More

POCU – Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Axa prioritara 4 – Incluziunea Sociala si Combaterea Saraciei Prioritatea de investitii 9.IV – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general Sursa de finantare – Uniunea Europeana Sursa de finantare – Bugetul de Stat Alocarea financiara Valoarea proiectului Contributia beneficiarului Regiune mai putin dezvoltata Contributia beneficiarului Regiunea Bucuresti Ilfov Cheltuieli eligibile Alte informatii esentiale In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi finantate proiecte cu acoperire nationala (element de eligibilitate proiect). In acceptiunea Ghidului Solicitantului – conditii specifice, proiect cu acoperire nationala este cel care indeplineste CUMULATIV pentru…

Read More

Oportunitati de finantare prin Programul Romania Start Up Plus

Apel de proiecte POCU Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana Etapele obligatorii ale proiectului Solicitantii eligibili Criterii de eligibilitate ale solicitantului(Capacitatea operationala) Solicitantul a implementat cel putin un proiect cu finantare nerambursabila (in calitate de beneficiar sau partener) finantat de una dintre urmatoarele entitati: Alte informatii esentiale O persoana fizica nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat decat in maxim 1 societate infiintata prin Programul Romania Start Up Plus. Daca doriti mai multe detalii privind procesul de aplicare pentru finantare sau orice alte informatii specifice, echipa noastra de consultanti va sta la dispozitie.

Read More

POCU Axa prioritara 6 – Scoala pentru toti

Aceasta Cerere de Propunere de Proiecte este finantata din Axa Prioritara 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”. Interventiile sprijinite prin acest apel pun in centrul lor COPILUL si NEVOILE sale si stabilesc directii de actiune a caror menire trebuie sa fie inlaturarea obstacolelor care il impiedica sa mearga la scoala (servicii destinate copilului si familiei), precum si transformarea mediului scolar intr-unul prietenos, capabil…

Read More

Informatii actuale despre ajutorul financiar nerambursabil prin intermediul Programelor finantate din Bugetul Statului Roman

In data de 05.07.2016, echipa de consultanti ai Idea Perpetua a participat la o sesiune de informare privind programele nationale de asistenta financiara nerambursabila, finantate din Bugetul Statului Roman, organizata la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Pe parcursul sesiunii au fost oferite informatii de interes pentru potentialii beneficiari ai programelor. Aceste informatii vor fi evidentiate in prezentul articol. Echipa de consultanti Idea Perpetua ofera servicii de consultanta in scriere de proiecte cu un grad ridicat de valoare adaugata pentru beneficiari si comunitate. De asemenea, compania noastra furnizeaza servicii de Management de Proiect prin asistarea beneficiarilor in…

Read More

Modificari ale cadrului legislativ privind Achizitiile Publice in 2016

In data de 19 mai 2016 a fost adoptat noul cadrul legislativ privind derularea procedurilor de achizitie publica prin publicarea in Monitorul Oficial a Legii 98/2016. Va prezentam in continuare cateva aspecte cheie si modificari esentiale ale cadrului legislativ, comparativ cu vechile prevederi din OUG 34/2006 Noul pachet legislativ a fost initiat in vederea transpunerii noilor directive europene privind achizitiile publice in legislatia romaneasca: Obiectivele reformei legislative au vizat:   SECURITATE JURIDICA Definirea clara a unor concepte/notiuni/mecanisme (decizii CJUE)   SIMPLIFICARE   CELERITATE Reducere de termene   DEFINIREA PRECISA A NEVOILOR   FACILITAREA ACCESULUI PENTRU IMM-URI  UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR:…

Read More